2014-04-27

Amhrán na Cruinne

Earth Song


Listen to things more often than beings.
Hear the voice of the fire, hear the voice of the water,
Listen in the wind to the sighing of the bush:
This is the ancestors breathing.
Those who are dead are never gone;
The dead are not down in the earth:
They are in the trembling of the trees,
In the groaning of the woods,
In the water that runs, in the water that sleeps,
They are in the hut, they are in the crowd.
Those who are dead are not ever gone;
They are in the woman's breast, they are in the wailing of a child,
They are in the burning log and in the moaning rock.
They are in the weeping grasses, in the forest and the home.
Listen to things more often than beings.
Hear the voice of fire, hear the voice of water.
Listen in the wind to the sighing of the bush.
This is the ancestors breathing.

 
(Traditional from Senegal, translator unknown)


Éist le nithe níos minice ná le neacha.
Éist le guth na tine, éist le guth an uisce,
Éist leis an ngaoth is le hosnaíl na dtor:
Análú na sean.
Ní imithe uainn atá na mairbh;
Ní thíos sa chré atá na mairbh:
I gcreathán na gcrann atáid,
In och na gcoillte,
San uisce ag rith is san uisce fá shuan,
Sa bhothán, i measc an tslua,
Ní imithe uainn atá na mairbh;
In ucht na mban atáid, i gcaoineadh linbh,
An lomán á dhó, ochlán na gcloch.
Sna féara ag éagaoineadh atáid, sa bhforaois, sa bhaile.
Éist le nithe níos minice ná le neacha.
Éist le guth na tine, éist le guth an uisce.
Éist le hosnaíl na dtor ar an ngaoth.
Análú na sean.