2017-01-25

Wendell Berry: Do mo ghariníonacha...

To my granddaughters who visited the Holocaust Museum on the day of the burial of Yitzhak Rabin


Now you know the worst
we humans have to know
about ourselves, and I am sorry,

for I know that you will be afraid.
To those of our bodies given
without pity to be burned, I know

there is no answer
but loving one another,
even our enemies, and this is hard.

But remember:
when a man of war becomes a man of peace,
he gives a light, divine

though it is also human.
When a man of peace is killed
by a man of war, he gives a light.

You do not have to walk in darkness.
If you will have the courage for love,
you may walk in light.  It will be

the light of those who have suffered
for peace.  It will be
your light.
 

~ Wendell Berry ~ (A Timbered Choir)


Do mo ghariníonacha a thug cuairt ar Mhúsaem an Uileloiscthe lá adhlactha Yitzhak Rabin


Tá’s agaibh anois an chuid is measa
a chaithimidne daoine a fhoghlaim
fúinn féin, agus tá an-bhrón orm,

Mar tá’s agam go mbeidh eagla oraibh.
Dóibh siúd dár gcolainneacha a cuireadh
á ndó gan trócaire, tuigim

Nach bhfuil freagra ar bith
ach grá a thabhairt dá chéile,
ár naimhde fiú, agus is deacair san.

Ach cuimhnigh:
nuair a dhéantar síochánaí den fhear cogaidh,
éalaíonn solas uaidh atá diaga

Agus daonna ar a shon san.
Nuair a leagann fear cogaidh
an síochánaí, éalaíonn solas uaidh

Ní gá dhuit conair an dorchadais a shiúl.
Má tá misneach an ghrá agat
beidh do chonair solasmhar. Solas

Na ndaoine a d’fhulaing
ar son na síochána. Do sholas-sa
a bheidh ann.