2017-01-24

Instinn Mharfach


Instinn Mharfach

Rud nach raibh agam
an instinn mharfach
Níor theastaigh uaimse buachan
más é is brí le bua
an duine eile ar a cheithre boinn sa dusta

Is nuair a bhuas, lá
theastaigh uaimse leis bheith ar mo ghlúine
go bhféachfaimis ar a chéile
go ndéarfadh duine againn os ard:
‘Is fearr i bhfad é seo ná buachan –
féach ar na seangáin eile go léir ag snámh!’


Killer Instinct

I didn’t have it
the killer instinct
Never wanted to win
if winning meant
the other must crawl in the dust

Once when I did win
I wanted to fall on my knees
hoping we might look at one another
one of us to exclaim:
‘Much better than winning, this –
look at all these other creepy-crawlies!’