2020-03-09

Briton Riviere

Léigiún is ainm dom
arsa an té a raibh spiorad míghlan ann
sular cuireadh sna muca é
                  dá mbeadh aithne aige ortsa
                  ní bheadh sé mar a bhí

my name is Legion
said the man with the unclean spirit
before entering the swine
                had he known You, beloved,
                he would have been as One