2020-03-07

Konstantin Makovsky


lig dóibh labhairt
eatarthu féin, na deirvisí,
nó labhairt i gcogar, nó damhsa
            lig dóibh liú a ligean, a shearc
            fad is nach ndearúdfar d'ainm

let dervishes talk
among themselves
or whisper or dance
         let them howl, beloved,
         as long as they remember Your name