2020-03-08

Coucher de soleil, ciel orange - Félix Vallotton

shéan Abrahám an réalta
an ghealach is an ghrian
mar chuadar faoi
       conas a shéanfainn tusa, a ghile
       do niamhracht ionam de shíor
 
Abraham rejected the star
the moon and sun 
because each in turn disappeared
            how can I reject You, beloved
             Your light within me never fades