2020-11-08

Conair an Iontais

 Nílim in ann a rá cé me féinig
    Tá ionadh orm, tá alltacht orm!

Ni fhéadfainn ‘mé féin’ a thabhairt ar an bhféin seo
Tá ionadh orm, tá alltacht orm!

Cé atá im’ shúilese is a fheiceann?
Cé atá im’ chroíse ag teacht tríd?
Cé atá ag análú isteach is amach?
Tá ionadh orm, tá alltacht orm!

Cé a labhrann lem’ theangasa?
Cé a éisteann le mo chluasa-sa?
Cé a thuigeann le m’aignese?
Tá ionadh orm, tá alltacht orm!

Cé a shiúlann leis na cosa seo?
Cé a bhlaiseann lem’ bhéalsa?
Cé atá ag cogaint is cé atá ag slogadh?
    Tá ionadh orm, tá alltacht orm!

Cé a bheireann ina ghlac an saibhreas seo?
Cé hé sin a chaitheann uaidh é?
Cé atá ag díol is ag ceannach?
Tá ionadh orm, tá alltacht orm!

Cén fáth a bhfuil beatha ag borradh faoim’ chraiceann?
Cén fáth a bhfuil mo shúile dearg le deora?
Cén fáth an reiligiún seo, cén fáth an creideamh seo?
Tá ionadh orm, tá alltacht orm!

Ó, a Seyyid Nizamoğlu, éist leis seo:
Ón Aon a thagann gach ní.
Lig leat féin leis an áilleacht éachtach seo
Tá ionadh orm, tá alltacht orm! 

Seyyid Seyfullah Nizamoğlu