2020-11-05

Gluaisrothar nó Eachtraí Paramhans Swami Pooranand ji Saraswati

 Gluaisrothar 5HP BSA atá inti
gan maolaire turrainge 
gan sprionga
ach a ghluaiseann go deas réidh mar sin féin
agus go leor dusta ina diaidh.
Cén gá atá le hEach-Chumhacht má tá Cumhacht Dé agat?
Tá na póilíní Briotanacha ag faire amach
ní hamháin san India -  nach ag spiaireacht ar leath an domhain atáid? 
Agus é ag druidim le chowk
scaoileann siad urchair leis.
Téann piléar trína ghualainn dheas
ach ní chuireann sé sin stop le Paramhans.
5HP agus Cumhacht shíoraí Dé anuas air sin?
Níl na Briotanaigh in ann déileáil lena leithéid.

Motorcycle or The Adventures of Paramhans Swami Poornand ji Saraswati

His motorcycle is a 5HP BSA
that has no shock absorbers
no springs
it trundles along nicely however
raising dust wherever it goes
Who needs HorsePower when you have GodPower?
British police are on the lookout
not just in India - are they not spying on half the world? - 
and as he nears a chowk
they open fire.
A bullet goes through his right shoulder
but Paramahans keeps on driving.
5 HP combined with infinite GodPower?
Too much for the British.