2020-11-17

Tugaigí grá dá chéile...
Tugaigí grá dá chéile, ach na déanaigí banna den ghrá:
Bíodh sé mar mhuir a ghluaiseann idir chladaigh bhur n-anama.
Líonaigí corn a chéile ach ná hólaigí as aon chorn amháin.
Tugaigí arán dá chéile ach ná hithigí den bhuilín céanna.
Canaigí agus damhsaígí le chéile, ach bíodh gach duine leis féin,
Faoi mar is leo féin iad sreanga na liúite cé go gcuireann an ceol céanna iad ar crith.
Tugaigí bhur gcroí dá chéile, ach ní le cur i dtaisce.
Lámh na Beatha amháin is coimeádán an chroí ann.
Agus seasaigí le chéile ach ní róghar dá chéile:
Mar is scartha óna chéile a sheasann colúin an teampaill
Agus ní ar scáth a chéile a fhásann an dair agus an chufróg.

Kahlil Gibran