2021-02-15

Ar an Ochtú hUrlár

Cónaímse ar an ochtú hurlár
in árasán beag
liom féin.
 
Tá péire fuinneog san árasán
a osclaíonn amach.
Tá sé scanrúil.
 
Tá gríl láidir curtha agam
ar na fuinneoga.
 
Ní hé go mbraithim dainséar
ón dtaobh amuigh. Tá an t-árasán
ró-ard ón dtaobh sin de.
 
Ionam féin an dainséar
nithe uafásacha ag titim amach
d’fhéadfadh an stoiteacht seo an leamhas seo
mé a thiomáint lá éigin chun léim
ón bhfuinneog.

Kunwar Narayan