2021-02-25

féach anois / look now

Debiprasad Mukherjee
looking / not looking
hearing / not hearing -
look now
féachaint / gan féachaint
éisteacht / gan éisteacht -
féach anois