2021-02-09

Táim tagtha chun go n-imeoinn /I've come in order to go

Ní chun socrú síos a tháinig mé anseo
I haven't come here to settle down
Táim tagtha chun go n-imeoinn
I've come in order to go
Ceannaí mé agus a lán earraí agam
I'm a merchant with many wares
Dhíolfainn le héinne a cheannódh uaim.
I'll sell to anyone wishing to buy.

Ní chun fadhbanna a chruthú a tháinig mé
I haven't come to cause trouble
An Grá a thug anseo mé
Love has brought me here
Baile maith don Chara é an Croí
There is no better home for the Friend than the Heart
Chun croíthe a thógáil a tháinig mé
I have come to build hearts
Chuir an Cairdeas seo ar meisce mé
This Friendship has made me tipsy
D'aithneodh Leannán ar bith an riocht ina bhfuilim
What Lover would not know my symptoms
Táim tagtha chun an déachas a chaitheamh uaim
I have come to exchange twoness
Agus dul as san Aon
And disappear in the One
Eisean m'Oide, mise an searbhónta
He is my Teacher, I His servant
Filiméala mé ina ghairdín.
I'm a nightingale in His garden
Tháinig mé chuig gairdín an Oide
I have come to the Teacher's garden
Le bheith sona agus bás a fháil is mé ag canadh
To be happy and to die singing
Deirtear, 'Anamacha a chuireann aithne ar a chéile abhus
It is said, 'Souls who know one another here
Aithneoidh siad a chéile thall.'
Will know one another there.'
Tháinig mé chun aithne a chur ar Oide
I have come to get to know  a Teacher
Agus chun mé féin a léiriú faoi mar atáim.
And to say exactly who I am.

Yunus Emre (1238 -1328)