2021-02-16

One Light / Aon Solas Amháin

 Cad is 'Mise' ann? Cad is 'Tusa' ann?

What is 'I'? What is 'You'?

Níl iontu ach laitísí

Mere lattices

I gcuasa lampa

In the niches of a lamp

Trína lonraíonn Aon Solas Amháin.

Through which the One Light shines.

Caille is ea 'Mise' is 'Tusa'

'I' and 'You' are a veil

Idir neamh agus talamh;

Between heaven and earth.

Ardaigh an chaille sin

Lift that veil

Agus feictear gur mar a chéile iad

And it is as plain as daylight

Gach seict is reiligiún.

That all sects and religions are one.

Ardaigh an chaille agus fiafraigh díot féin

Lift the veil and ask yourself

Nuair nach ann don Mé ná don Tusa sin

If I and You do not exist

Cad is Mosc ann?

What is a Mosque?

Cad is Sionagóg ann?

What is a Synagogue?

Cad is Teampall Tine ann?

What is a Fire Temple?


Mahmud Shabistari (1288-1340)