2024-07-10

An Dara Báibil

 


The Second Babel


It is the Age of the Second Babel
we cannot hear our own neighbour
we cannot understand what he says
a dust storm arises
listen!
confusion reigns
we cannot  hear
look!
confusion reigns
we cannot see our own neighbour

An Dara Báibil


Is í Aois an Dara Báibil í
ní chloisimid ár gcomharsa féin
ní thuigimid cad atá á rá aige
éiríonn stoirm dheannaigh
éist!
an domhan ina chíor thuathail
ní chloisimid
féach
an domhan ina chíor thuathail
ní fheicimid ár gcomharsa féin