2024-07-07

Machnamh an Ainrialaí ar an tSaoirse

 

The Anarchist's Vision of Freedom


thorns . . .
forming a crown
thorns caused
by the intense suffering
of man's royal ego

thorns . . .

they can never cause
anything but suffering

when nations, tribes
and individuals
assert non-brotherhood
non-sisterhood
thorns sink deeper
and deeper
cutting through flesh and bone
to marrow and pith
until the world writhes
and screams
in the bondage of possessions
and illusions

thorns . . .

throw off your crown
embrace your brother and sister
be free of suffering


Machnamh an Ainrialaí ar an tSaoirse


dealga . . .
an choróin spíne
dealga
a fhásann as géarfhulaingt
ego ríoga an duine

dealga . . .


ní chruthaíonn siad riamh
ach fulaingt

nuair is é an neamhbhráithreachas
an neamhshiúrachas
a chuireann náisúin is treibheanna
chun cinn
gabhann na dealga
níos mó
agus níos mó
tríd an mbeo is tríd an gcnámh
go smior is go smúsach
go dtí go dtosnaíonn an domhan
ag scréachaíl is ag lúbarnaíl
ina sclábhaí ag a chuid maoine
is a chuid seachmall

dealga . . .

bain díot an choróin
beir barróg ar do dheartháir, do dheirfiúr
bí saor ón bhfulaingt

THE ANARCHRIST'S VEESION O SCOWTH


jaggies...
wrocht intae a croun
jaggies brocht aboot
bi the odious dool
o man's ryal ego

jaggies...

thair wey's dool an pyne
whan nations, clans
an chiels whae cum the peter ower
threep non-britherhood
non-sisterhood
jaggies slump ower the hurdies
deep in ower the hurdies
sneddin throuch flaish an bane
tae mergh an pith
till the warl thraws
an skirls
i the bondage o thingums
an geegaws

jaggies...

fling aff yer croun
oxter yer brither an sister
win free o dool an pyne!

Leagan Béarla na hAlban: John McDonald