2024-07-09

Tráth chun Rince


 

Time to Dance

a time to mourn, and a time to dance (Ecclesiastes 3:1-8)
 
There's a time for this
and a time for that
a time for dancing
around the Golden Calf
But what time is this?                     
What is this time for?
What does this time mean
or any other time?
And what does it mean                           
when there’s no time left?
Is Chronos devouring his children?
Devouring the world?
There's no time for this
no time for that
no time for dancing
around the Golden Calf

Tráth chun Rince

tráth chun caointe, agus tráth chun rince (Leabhar Ecclesiastes 3:1-8)   
  
Tá tráth ann chun seo a dhéanamh
Tráth chun siúd a dhéanamh
Tráth chun rince a dhéanamh
Timpeall an Lao Óir
Ach cén tráth é seo anois?
Cad i gcomhair é?                      
Cad is brí leis an tráth áirithe seo
Nó tráth ar bith eile?
Agus nuair nach mbeidh tráth ar bith fágtha?
Cén bhrí a bhainfidh leis sin?
An bhfuil a chlann á slogadh ag Cronas?
An bhfuil an domhan á shlogadh aige?
Ní tráth é chun seo a dhéanamh
Ní tráth é chun siúd a dhéanamh
Ní tráth é chun rince a dhéanamh
Timpeall an Lao Óir

TYME TAE DAUNCE

Thair's a tyme fir this
an a tyme fir that
a time fir jiggin
aroon the Gowden Cauf
Bit whit tyme is this?
Whit's this tyme fir?
whit daes this tyme mean
or onie ither tyme?
An whit daes it mean
whan thair's nae tyme left?
Is Chronos rivin intil's bairns?
rivin intil the warl?
Thair's nae tyme fir this
nae tyme fir that
nae tyme fir jiggin
roon the Gowden Cauf.

Leagan Béarla na hAlban: John McDonald