2014-03-16

Aimsir Gharbh


Aimsir Gharbh/ Stormy Weather


Ó mo léir, níl aon ghrian thuas sa spéir,
Aimsir gharbh,  tá m’fhear is mé féin tar éis scaradh
É fliuch an lá go léir.
Lom an saol, spórt agus siamsa – beag an baol!
Aimsir gharbh, tá gach ní im choinne ag tarraingt
Táim traochta an t-am go léir

Nuair ’bhailigh sé leis, is gorm ’bhí an chruinne
Má fhanann sé uaim, beidh gach rud i mo choinne
Is iarraim ar an Tiarna: ná déan é níos loime
Teastaíonn uaim siúl faoin ngréin.

Táim im staic, cad tá ’gam sa saol ach faic
Aimsir gharbh, mar tá m’fhear is mé féin tar éis scaradh
É fliuch an lá go léir

Mé ag siúl thart, mo chroíse lán de bhrón
Tagann an oíche ní thagann aon só
Báisteach anuas, mo chroí ina chnotal cnó
Grá, grá, níl ann ach crá
Ó mo léan! Tá gach aon rud ar strae
Aimsir gharbh, tá m’fhear is mé féin tar éis scaradh