2013-04-19

Féile Bhéal an Buillí: Duais Cholmcille

Féile Idirnáisiúnta Filíochta Bhéal na mBuillí
Fèis Eadar-nàiseanta Bàrdachd Bhéal na mBuillí,
Strokestown International Poetry Festival
3 - 5 Bealtaine / Cèitean 2013

3 Scots Gaelic and 3 Irish Language Poets on Strokestown International Shortlist
Triúr filí Gáidhlige agus triúr filí Gaeilge ar ghearrliosta idirnáisiúnta Bhéal na mBuillí.

Na Duaiseanna Filíochta Gaeilge / Gáidhlige is mó ar domhan urraithe ag Colmcille, an clár comhpháirtíochta idir Foras na Gaeilge agus Bord Gàidhlig na hAlban,le bronnadh ar an Domhnach, 5 Bealtaine 2013 i dTeach na Páirce, Béal na mBuillí (Strokestown), Co. Ros Comáin.

Tar éis dhá mhí a chaitheamh i mbun dian-léitheoireachta, tá an gearrliosta le haghaidh Dhuais Cholmcille 2013 curtha ar fáil ag an moltóir Caoimhín Mac Giolla Léith do stiúrthóir na Féile Idirnáisiúnta Filíochta i mBéal na mBuillí, Co. Ros Comáin, Martin Dyar.

Seo iad, má sea, in ord aibítre, na filí atá roghnaithe ar ghearrliosta Dhuais Idirnáisiúnta Cholmcille 2013, maraon le hainmneacha a ndánta, agus comhghairdeas leo uilig:

Maoilios Caimbeul, An t-Eilean Sgitheanach, Albain: 'Samhla agus Mothachadh.' 
Peter Mackay, Albain: 'An Tubaist.'  
Lewis MacKinnon, Nova Scotia, Ceanada: ‘Làmhan a Chaidh a Bheantainn.’
Greagoir Ó Dúill, Baile Átha Cliath, Éire: 'Boeing 737.'
Peadar Ó hUallaigh, Corca Dhuibhne, Ciarraí, Éire: 'Banphrionsa.'
Gabriel Rosenstock, Baile Átha Cliath, Éire: ‘Lannaigh faoi Dhroichead Uí Chonaill.'

Fógrófar torthaí deiridh Dhuais Idirnáisiúnta Cholmcille 2013, agus bronnfar na duaiseanna de €2,000, €1,500 agus €1,000 don chéad, don dara, agus don tríú dán i nGaeilge nó i nGáidhlig i dTeach na Páirce, Béal na mBuillí (Strokestown), Co. Ros Comáin, tráthnóna an 5ú Bealtaine, ag 4.00p.m., mar chuid den bhféile idirnáisiúnta, Strokestown International Poetry Festival 2013.

(Is iad Michael Schmidt agus Iggy McGovern a roghnaigh an gearrliosta Béarla don: 2013 Strokestown International Poetry Award. Fógrófar ainm an bhuaiteora sin ar an 4 Bealtaine ag Strokestown Park House le linn na féile. Is í Eleanor Tiernan a roghnaigh an gearrliosta don Percy French Comic Poetry Award).

Eolas faoi Fhéile Idirnáisiúnta Filíochta Bhéal na mBuilí
Tá Féile Idirnáisiúnta Filíochta Bhéal na mBuillí ar siúl anois le cúig bliana déag. Ar an gcéad deireadh seachtaine i mí Bhealtaine a eagraítear an fhéile i mBéal na mBuillí nó Strokestown, Co. Ros Comáin, baile beag a sholáthraíonn ardán idirnáisiúnta don bhfilíocht is airde caighdeáin i mBéarla, i nGaeilge agus i nGàidhlig. Bíonn idir fhilí aitheanta agus guthanna nua le clos thar an trí lá, tráth a mbíonn breis agus scór léitheoireachtaí ar siúl, féasta filíochta ó mhaidin go hard-tráthnóna. Bíonn na searmanais bhronnta duaise ina ngné lárnach d’fhéile Strokestown i gcónaí, agus iad in ionad an-oiriúnach, Strokestown Park House.

Soláthraíonn Colmcille, an clár comhpháirtíochta idir Foras na Gaeilge agus Bord Gàidhlig na hAlban, urraíocht le haghaidh Dhuais Cholmcille: bíonn príomh-dhuaiseanna de €2,000, €1,500 agus €1,000, i gceist le haghaidh dáin i nGaeilge nó i nGáidhlig na hAlban nach bhfuil níos faide ná seachtó líne, agus nár foilsíodh cheana.

Tuilleadh eolais faoin bhféile le fáil ag
Strokestown Poetry Festival, Béal Átha na mBuillí, Co. Ros Comáin, Éire.  
Teil: 071 9633759 (10am - 1pm) R-phost: scda@eircom.net strokestownpoetry.org