2013-04-05

Hsu Yun: Linn an Scátháin ar Shliabh Taibó in Shanxi


Mirror Pond on Mount Taibo in Shanxi

The water and my mind have both settled down
Into perfect stillness.
Sun and moon shine bright in it.
At night I see in the surface
The enormous face of my old familiar moon.
I don't think you've ever met the source of this reflection.
All shrillness fades into the sound of silence.
But now and then a puff of mist floats across the mirror.
It confuses me a little
But not enough to make me forget to forget my cares.

English version by Zen Buddhist Order of Hsu Yun

Linn an Scátháin ar Shliabh Taibó in Shanxi

Shíothlaigh an t-uisce is m'aigne araon
i dtost foirfe.
Lonraíonn grian is gealach go glé inti.
Feicim ar a dromchla istoíche
aghaidh ollmhór na gealaí úd is eol dom.
Ní dóigh liom gur theagmhaigh tú riamh le foinse na scáile sin.
Imíonn gach glór caol i bhfuaim an chiúnais
ach anois is arís gabhann puth cheo thar an scáthán.
Bím ábhairín suaite aici
Ach ní chomh suaite sin is go ndearúdfainn mo bhuairt a dhearúd.