2013-04-03

The White Road/ An Bóthar Bán

(In Memoriam M.H.)
A bilingual meditation on Hartnett’s Tao 
Gabriel Rosenstock 

Sliocht as (an extract)

Taoi anois sa Tao 
gan tús gan chríoch 
sa ghuairneán thar eolas. 
Gach a raibh ar eolas agat 
is a d’fhágais gan ainm 
corraíonn an uile ní. 

You are now in the Tao 
beginningless, endless, 
the whirl beyond knowing. 
All that you knew 
and left  unnamed 
moves all else. 

Is tú anois an learóg 
is í cromtha faoin ngaoth 

Now you are the 
windbowed larch 

Cá dtiocfaimid ort 
mura dtiocfaimid ort sa ghaoth?

Where shall we find you 
if not in the wind?