2013-12-07

Ar an lá seo, 7 Nollaig, 1861, rugadh Han Ryner,

Ar an lá seo, 7 Nollaig, 1861, rugadh Han Ryner, údar Mion-Lámhleabhar an Indibhidiúlachais (Petite manuel individualiste. Páras, Librairie française, 1905).

Sliocht:


Cén fáth a bhfuil grá agat do Shócraitéas?

Níor theagasc sé fírinne a bhí lasmuigh dóibh siúd a d'éist leis, is amhlaidh a mhúin sé dóibh an fhírinne a aimsiú iontu féin.

Conas a cailleadh Sócraitéas?

Cailleadh é nuair a dhaor dlíthe agus breithiúna é; is í an chathair a d'fheallmharaigh é, mairtíreach an indibhidiúlachais.

Cad a cuireadh ina leith?

Gan onóir a thabhairt do na déithe agus truailliú na hóige.

Cad is brí leis an ábhar gearáin deireanach sin go díreach?

Ciallaíonn sé gur nocht Sócraitéas tuairimí nár thaitin leis an dream a bhí i gcumhacht.