2013-12-01

Graifítí an Lae: Rosa Parks

Ba mhaith liom go gcuimhneofaí orm mar dhuine ar theastaigh uaithi a bheith saor.

Rosa Parks (1913 -2005)