2013-12-15

Dán & Aistriúchán/ Poem & Translation

NOLLAIG


Tá na fámairí imithe i gcéin,
an chuach agus an traonach
imithe ó dheas chuig an teas
ach tá tusa anseo go fóill,
a spideoigín, ag déanamh ceoil
ar thairseach lom na Nollag.
Tá mise agus tusa linn féin
ag canadh go teasaí amhráin
bheaga bhroinndearga uchtaigh,
a choinníonn caor sa chroí
i ndúlaíocht seo an gheimhridh.

CATHAL Ó SEARCAIGH (Gúrú i gClúidíní, CIC, 2006)

DECEMBER

Summer visitors have gone away
the cuckoo and the corncrake
southwards flown to warmer climes
but you, dear one, have stayed behind,
little robin, chirping
on December’s  threshold bare.
All alone the two of us here
singing songs lustily
red-breasted songs defying doom –
a sod aflame in the heart
of wintry gloom.