2014-05-05

véarsa/ verse

Íomhá Ron Rosenstock
an ancient verse
heard on the wind:
‘an old grey eye weeps profusely …’
véarsa ársa
a chualathas ar an ngaoth:
‘seanrosc liath ag dianghol …’