2015-06-16

Haiku ón Iaráin

seansaighdiúir . . .
anacraí leapa
ar nós léarscáil na hIaráine

Ali Beik

glór na gaoithe
... داب یادص
mo mháthair ag guí
یکیرات رد مردام
i gcorplár na hoíche
دوریم هدجس

Leila Rezai

snáthaid mhór mharbh
dúnann is osclaíonn a cuid sciathán
le gach leoithne

Ali Shalkouhi


oíche fhómhair . . .
drithlíonn fiacla
an mhadra strae

Forough Foroutani


یزییاپ بش
ِنادند دشخردیم هچ
درگلو گس ن