2015-06-14

Smaoineamh na Seachtaine

A chairde gaoil, ní bheidh rath ar aon ní i Sasana -  agus ní bheidh go deo -  go dtí go mbeidh gach aon ní comónta eadrainn, nuair nach mbeidh seirbhíseach ann ná tiarna níos mó agus gach aon difríocht eadrainn curtha ar ceal."
An tAthair John Ball
Daily Bleed: Jules Valles, Emma Goldman, Sacco & Vanzetti, SDS, The Helix, Stuart Christie, Earth First!, Guy Debord, June 11, A Calendar Better Than Boiled Coffee! events Mom & Pop forgot to tell us about!