2016-12-10

Dán le Birgitta Jónsdóttir

FreedOM


Má fhiafraíonn tú díom faoi chreideamh
Déarfaidh mé leat gur creideamh gan ainm é
Ní bhainimse le heaglais ná le reiligiún ar bith
Ionad adhartha domsa é
Gach aon bhall sa chruinne
Ainmneacha uile na ndéithe an t-ainm atá ar dhia
Lastall de gach ainm
Is mar sin atá sé

Fiafraigh díom cad as a dtagaimse
Agus neosfaidh mé dhuit gur rugadh ar oileán mé
Ach bainimse le gach cine ar Domhan
Agus táim sa bhaile in áiteanna éagsúla an Domhain seo

Braithimse saoirse sna freagraí sin
Nílimse teanntaithe ag náisiúntacht níos mó
Ná ag reiligiún ná polaitíocht

M’áit dhúchais-se an pláinéad seo
Agus foinse mo chreidimh í an chruinne.

Féach For Icelanders, Poetry Is King

FreedOM

Wenn Sie mich fragen, nach dem Glauben
Ich werde Ihnen sagen, dass der Glaube anonym ist.
Ich benutze keine Kirche oder irgendeine Religion
Ort der Anbetung für mich
Ist Jede Wesenheit im Universum
Namen aller Götter des Namens Gottes
Steht hinter jedem Namen
So ist es

Fragen Sie mich, woher ich  komme.
Und ich will dir sagen, dass ich auf der Insel geboren wurde
Aber ich zu jedem  Volk auf der Erde gehöre,
Und ich bin zu Hause in verschiedenen Teilen der Welt

Spüren Sie die Freiheit dieser Antworten
Ich bin nicht nach Nationalitäten gefangen mehr
Nicht von der Religion oder Politik

Dieser Planet ist meine Heimat,
Und mein Glaube ist die Quelle des Universums.

Leagan Gearmáinise le Khalsa Singh