2016-12-09

Góstdamhsa


 

Góstdamhsa

le Sara Littlecrow-Russell

Cailleadh dhá chéad seachtó
Góstdamhsóir agus iad á shamhlú
Go mbáfaí an cine daonna
Faoi thuile peacaí Geala.

Ansan gheobhadh an domhan athnuaite
An chathair is an baile ar ais,
Is ní bheadh fágtha ach na Góstdamhsóirí
Agus iad siúd a mhaireann de réir an nádúir.

Deir na leabhair staire nach baol go dtarlódh sé.
Cailleadh an Góstdamhsa i dteannta na sinsear –
Scriosadh Wovoka
Agus a aisling bheannaithe.

Aon uair a mbíonn báisteach air
Amach liom ar an gcosán,
Áit a bhfuil an choincréit briste
Ag fréamhacha na gcrann
Is mé ag éisteacht le cogarnaíl an uisce:

“Ní fada uainn anois é.”

Ghost Dance

Sara Littlecrow-Russell

Two hundred seventy
Ghost Dancers died dreaming
That humanity would drown
In a flood of White sins.

Then the renewed earth
Would reclaim city and town,
Leaving only Ghost Dancers
And those who lived by nature’s laws.

History books say the threat is gone.
The Ghost Dance died with the ancestors—
Wovoka and his sacred dream
Were destroyed.

Each time it rains,
I go out to the sidewalk,
Where the tree roots
Have broken the concrete
Listening to the water’s whispering:

“It is coming soon.”

Χορός των Πνευμάτων


Διακόσιοι εβδομήντα
Χορευτές των Πνευμάτων πέθαναν με το όνειρο
Πως η ανθρωπότητα θα πνιγόταν
Σε έναν κατακλυσμό Λευκών αμαρτημάτων.

Έπειτα η αναγεννημένη γη
Θα ανακτούσε την πόλη και το κράτος
Αφήνοντας μόνο τους Χορευτές των Πνευμάτων
Και όσους έζησαν σύμφωνα με τους νόμους της φύσης.

Tα βιβλία της ιστορίας λένε πως ο κίνδυνος πέρασε.
O Xορός των Πνευμάτων πέθανε μαζί με τους προγόνους --
Ο Γουοβόκα και το ιερό του όνειρο
Είχαν καταστραφεί.

Κάθε φορά όταν βρέχει,
Βγαίνω έξω στο πεζοδρόμιο,
Όπου οι ρίζες των δέντρων
'Εχουν σπάσει το τσιμέντο
Aκούγοντας το σφύριγμα του νερού:

"Έρχεται γρήγορα"

Leagan Gréigise le Sarah Thilykou

Sara Littlecrow-Russell