2019-03-17

Briathra an Bhúda


Méadaíonn de shíor ar ghlóir an té
atá fuinniúil, airdeallach agus saor ó locht,
géarchúiseach, fíréanta, cuidiúil agus smacht aige air féin.

Uṭṭhānavato satīmato
sucikammassa nisammakārino,
saññatassa dhammajīvino, appamattassa yasobhivaḍḍhati.

Éist leis an mbun-Pháilis: http://host.pariyatti.org/dwob/dhammapada_2_24.mp3