2019-03-07

Tháinig an Grá

Tháinig an Grá


Tháinig an Grá agus folmhaíodh mé ,
gach féith díom is póir
ina coimeádán a líonfadh m'Ansacht.
Níl fágtha díomsa ach ainm,
tusa an chuid eile, a Chara, a Ansacht.

Abu-Said Abil-Kheir

(967 - 1049)

Love came and emptied me of self


Love came and emptied me of self,
every vein and every pore,
made into a container to be filled by the Beloved.
Of me, only a name is left,
the rest is You my Friend, my Beloved.

Leagan Béarla: Vraje Abramian


Η αγάπη ήρθε και μ' άδειασε από τον εαυτό μου


Η αγάπη ήρθε και μ' άδειασε από τον εαυτό μου,
έγινε κάθε φλέβα κάθε πόρος,
ένα δοχείο για να γεμίσει απ' τον Αγαπημένο.
Μόνο ένα όνομα από εμένα έχει απομείνει,
όλα τα άλλα είσαι Εσύ, Φίλε μου, Αγαπημένε.

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise