2022-09-14

An chamhaoir

Ron Rosenstock
an chamhaoir i Maracó . . .
an solas a lorg
san uile ní
dawn in Morocco ...
seeking the light
in all things
αυγή Μαρόκο . . .
ψάχνοντας το φως
σε όλα τα πράγματα

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou