2022-09-12

James McNeill Whistler

nach iontach tú i gcéin
gar dom nach iontach
a shearc! . . . . an ní a fheiceann an tsúil
        an aigne: im' dhúiseacht, fá shuan
        cad is ea thú, cén áit dáiríre
how wonderfully far away
how wonderfully near You are
beloved! . . . what the eye sees
        what the mind sees: awake, asleep
        what are You, where are You really