2022-09-13

Leon Bonnat

Iób ag lorg an bháis
mar chiste rúnda is a chuir a mhallacht
ar an lá a rugadh é
        a shearc, cén fáth nár lig tú dó
        spléachadh a fháil ar do niamhracht
Job who searched for death
like a hidden treasure
who cursed the day he was born
        beloved, why did you not grant him
        a vision of your radiance