2022-09-08

Nicolae Grigorescu

caith uait an scáthán
féach isteach im' shúilese
ionamsa atá d'fhíoríomhá
        nach dtagann aois uirthi
        nach mbaineann foirm léi fiú
throw away the mirror
look into my eyes
see Your true image in me
        ageless, beloved, beyond form
        constant and unwavering