2012-11-09

Mira: Faoin Aistear Sin a Scríobhaimse

I write of that Journey


I remember how my mother would hold me.
I would look up at her sometimes and see her weep.

I understand now what was happening.
Love so strong a force
it broke the cage
and she disappeared from everything
for a blessed
moment

All actions have evolved
from the taste of flight
the hope of freedom
moves our cells
and limbs

Unable to live on the earth, Mira ventured out alone in the sky,
I write of that journey
of becoming as
free as
God.

Don't forget love;
it will bring all the madness you need
to unfurl yourself across
the universe

Faoin Aistear Sin a Scríobhaimse


Is cuimhin liom mar a mhuirníodh mo mháthair mé.
D'fhéachainn uirthi uaireanta is d'fheicinn ag caoineadh í.

Tuigim anois cad a bhí ag tarlú
Bhí an grá chomh láidir sin
gur briseadh an cás
agus chuaigh gach aon ní ar ceal di
ar feadh meandair
bheannaithe.

As blas na heitilte
a eascraíonn an uile ghníomh;
dóchas as saoirse
a chorraíonn ár gcealla
ár ngéaga

Ní don saol seo a rugadh Mira, ghabh sí léi féin chun na spéire.
Faoin aistear sin a scríobhaimse
faoi a bheith
chomh saor
le Dia.

Ná dearmad an grá
is é a thabharfaidh duit an ghealtacht is gá
chun tú féin a leathnú
ar fud na cruinne.
Leagan Béarla: Love Poems from God: Twelve Sacred Voices from the East and West by Daniel Ladinsky