2013-06-12

Marin Marais


Samhlaíodh dom
go raibh píosa ceoil leat
á stiúradh agam
an lámh chlé neamhspleách
ar an lámh eile
an lámh chlé in ann an chuid mhall a stiúradh
an lámh dheas in ann an chuid mhear a stiúradh
agus ansin bhí gach aon chuid díom do do stiúradh
gach pór díom
ó bhonn go baithis
gach aon orlach díom
mo shúile
mo chluasa
gach aon bhall dem chorp
an croí an t-ae na duáin na scamhóga
ní raibh aon chuid díom nach raibh ar maos i do chuid ceoil

D’fhéachas amach
bhí na nóiníní go léir ina dtost
an féar gan chorraí
gach aon nóinín níos báine ná a chéile

Géaga na gcrann
do do stiúradh