2013-06-02

T.S. Eliot: Sa bhaile a chuirtear tús leis.

Sa bhaile a chuirtear tús leis. Agus sinn ag dul in aois
éiríonn an domhan níos téagartha, patrún na marbh is na mbeo
níos casta. Ní hí an dian-mhóimint í
léi féin, gan aon ní roimpi ná ina diaidh,
ach do shaol ar fad á dhó i ngach móimint
agus ní saol duine amháin ach oiread é
ach saol na seanchloch is gan aon léamh orthu ...

Home is where one starts from. As we grow older
The world becomes stranger, the pattern more complicated
Of dead and living. Not the intense moment
Isolated, with no before and after,
But a lifetime burning in every moment
And not the lifetime of one man only
But of old stones that cannot be deciphered...

~ T. S. Eliot ~