2014-12-24

Jauchzet Gott in allen Landen

Cumadóir: J.S. Bach
Jauchzet Gott in allen Landen!
Was der Himmel und die Welt
An Geschöpfen in sich hält,
Müssen dessen Ruhm erhöhen,
Und wir wollen unserm Gott
Gleichfalls itzt ein Opfer bringen,
Daß er uns in Kreuz und Not
Allezeit hat beigestanden.

Lúcháir Dé

Lúcháir Dé ar fud na cruinne!
Gach a bhfuil ar neamh’s ar tír
Gach aon ní atá ag sní
Caithfidh siad an Tiarna a mholadh:
Tabharfaimidne ofráil dó
Seo linn gan a thuilleadh moille
Sheas Sé linn gan aon agó
É mar ola’r bharr na toinne!