2014-12-29

Slua na Marbh

Dearadh Angelee Deodhar

Slua na marbh

Slua na marbh
Cnuasaithe i gciúnas OM
Oll-ealta!
Sciurdann éan aisti
Fáinleog ghrástúil
Ag scinneadh as ciúnas
Inár láthair arís
Chun na sean-neide céanna
An t-aer glórach le feithidí dofheicthe

The host of the dead

 The host of the dead
Gathered in the silence of OM
Immense  flock!
A bird always flies from it
Graceful swallow
Skimming out of silence
Once more in our presence
Returning to the old nest
The air buzzing with invisible insects