2014-12-14

O my Luve's like a red, red rose

File: Robert Burns
O my Luve’s like a red, red rose
  That's newly sprung in June:
O my Luve's like the melodie
  That's sweetly play'd in tune.

As fair art thou, my bonnie lass,
  So deep in luve am I:
And I will luve thee still, my dear,
  Till a' the seas gang dry:

Till a' the seas gang dry, my dear,
  And the rocks melt wi' the sun;
I will luve thee still, my dear,
  While the sands o' life shall run.

And fare thee weel, my only Luve!
  And fare thee weel a while!
And I will come again, my Luve,
  Tho' it were ten thousand mile.

Tá mo ghrása ar nós an róisín

Tá mo ghrása ar nós an róisín
  A bhláthaíonn i mí Iúil
Tá mo ghrása ar nós an tsiansa
  Is é á sheinnt i dtiúin.

Is deas ataoi, a ainnir shéimh
  Is táim go mór i ngrá:
Beidh grá agamsa duit go deo
  Go mbeidh an mhuir gan trá.

Go mbeidh an mhuir gan trá, a chuid,
  Is na clocha féin á leá
Mo chroí id chroíse beidh go brách -
  An mhil atá sa mheá.

Mo shoraidh slán, a stóirín bán
  Mo chúig chéad slán, a rún!
Is tiocfad chugat arís, a ghrá,
  Ag marcaíocht nó ag siúl.