2020-08-26

Nuair a nochtann mo Shearc

Nuair a nochtann mo Shearc
Cén tsúil a dhearcann Air?
A shúilsean ní hí mo shúilse,
Mar nach bhfeiceann éinne É ach É féin amháin.

Muhyiddin Ibn ‘Arabi