2014-11-02

Nuair a céasadh thú

Nuair a céasadh thú


Nuair a céasadh thú in Abu Ghraib
céasadh an cine daonna go léir
gach athair agus máthair
gach mac agus iníon

Chéasamar sinn féin

Ar nós babhdáin a bhís, ar an gCros,
leat féin
gan gadaí ar dheis agat
ná ar chlé
go hiomlán leat féin
do dhá lámh ag tathant orainn
éirí as
 

 

When you were tortured


When you were tortured in Abu Ghraib
all of the human race was tortured
every father and mother
every daughter and son

We tortured ourselves

You were like a scarecrow, on the Cross,
alone
no thief to the right of you
none to the left
totally alone
outstretched hands pleading with us
to stop