2015-12-27

The Other Kingdoms

Ron Rosenstock

The Other Kingdoms

Mary Oliver


Consider the other kingdoms.  The
trees, for example, with their mellow-sounding
titles: oak, aspen, willow.
Or the snow, for which the peoples of the north
have dozens of words to describe its
different arrivals.  Or the creatures, with their
thick fur, their shy and wordless gaze.  Their
infallible sense of what their lives
are meant to be.  Thus the world
grows rich, grows wild, and you too,
grow rich, grow sweetly wild, as you too
were born to be.

Na Ríochtaí Eile


Meabhraigh na ríochtaí eile. Na crainn
cuir i gcás, agus a dteidil
shéimhe: an dair, an crann creathach, an tsaileach.
Nó an sneachta, a bhfuil ainmneacha gan áireamh
ag pobail an tuaiscirt chun cur síos
ar a theacht. Nó na hainmhithe, gona gclúmh
tiubh, an stánadh cúthail balbh sin. An tuiscint
chruinn atá acu don saol is mar is ceart
é a chaitheamh. Is mar sin a éiríonn an domhan
saibhir, fiáin, agus  tusa, leis,
ag éirí saibhir ionat féin, deas fiáin, de réir do
dhúchais.