2015-08-15

The Pogues: Sally Mac Lennane
Sheinn Jimí an t-orgán béil insan tábhairne a rugadh mé
Ó lár na hoíche sheinn sé é go fáinne geal an lae
Do sheinn sé dos na gealtaibh é chun iad a dhéanamh séimh
Is bhí cuma shásta orthu teacht na maid’ne.

Bhí Jimí saghas míshásta leis an áit bhí aige sa saol Má bhí an iomarca Powers ag an ‘elephant man’
Bhí gach aon mhuineál i mbaol
Mo léan bhí daoine ag caoineadh mar ní bheadh sé ann Dé hAoine
Agus bhuail sé bóthar éigin teacht na maid’ne.

Do thugamar é faoin mbáisteach ‘dtí an traein
Is phógamar faoi dhó é, ó mo léan,
Is do chanamar amhrán le croí mór lán
Cé go bhfeicfimis arís é mar sin féin
(‘bhfad i gcéin) Ó mo léan ní mór dom dul i gcéin
Tá beoir is fuisce uaimse tá mo thriall i bhfad i gcéin [‘bhfad i gcéin)
Ba bhreá liom filleadh abhaile agus mé ag dul thar meán
Ar an tábhairne is fearr sa chruinne is ar Sally Mac Lennane.

Is d’fhás mé suas is tharla ana-athruithe ar a lán
Is d’éirigh mé níos ceanúla ar Sally Mac Lennane
Do chuas thar fóir is d’ólas beoir gur gheal orm an lá
Is bhíos i m’fhear an bheáir teacht na maid’ne.

I bhfeighil na dí is eascainí, an fuisce is uisce tríd,
Ag caint le fir faoi striapacha is capaill lán de bhrí
Do chuala fhéin go raibh Jimí ‘déanamh cairn mhóir i gcéin
Is chuaigh slua chun na bhflaitheas gan foláireamh.

Do thugamar iad faoin mbáisteach ‘dtí an traein
Is phógamar faoi dhó iad ó mo léan,
Is do chanamar amhrán le croí mór lán
Cé go bhfeicfimis arís iad mar sin féin
(‘bhfad i gcéin) Ó mo léan ní mór dom dul i gcéin
Tá beoir is fuisce uaimse tá mo thriall i bhfad i gcéin [‘bhfad i gcéin)
Ba bhreá liom filleadh abhaile agus mé ag dul thar meán –
Ar an tábhairne is fearr sa chruinne is ar Sally Mac Lennane.

Bhí Jimí tagtha abhaile ach cá raibh an chóip go léir
Is d’fhiafraigh díom cá rabhadar, ar imíodar ar an dtraein
Bíonn daoine scanraithe roimh an mbás ach d’ól ár Jimí an t-uafás
Is bhuail ar gheataí neimhe teacht na maid’ne.

Do thugamar é faoin mbáisteach ‘dtí an traein
Is phógamar faoi dhó é, ó mo léan,
Is do chanamar amhrán le croí mór lán
Cé go bhfeicfimis arís é mar sin féin
(‘bhfad i gcéin) Ó mo léan ní mór dom dul i gcéin
Tá beoir is fuisce uaimse, tá mo thriall i bhfad i gcéin [‘bhfad i gcéin)
Ba bhreá liom filleadh abhaile agus mé ag dul thar meán
Ar an tábhairne is fearr sa chruinne is ar Sally Mac Lennane.