2019-10-14

Shinohara Ontei

os cionn na sailchuach…
leoithne bhog
ag gabháil thar bráid

2019-10-13

Franz von Stuck

Franz von Stuck
seachain!
d'iompódh a shúile an croí ina luaithreach -
cosantóir parthais
beware!
his gaze can turn the heart to ashes -
guardian of paradise

leuk oot!
yon gove'll turn the hert tae aise -
gairdian o paradise


Leagan Béarla na hAlban: John McDonald
気をつけて!
彼のまなざし心を灰にするの
楽園の衛視

Leagan Seapáinise: mariko sumikura

2019-10-12

Graifítí an Lae - Masanobu Fukuoka

An tslí a maireann ainmhithe sna trópaicí, ag dul amach ar maidin agus um thráthnóna féachaint an bhfuil greim le hithe ann, agus siesta fada a ghlacadh san iarnóin, caithfidh gur breá ar fad an saol é. D'fhéadfadh saol simplí mar sin a bheith ag daoine dá n-oibreoidis díreach chun riachtanais laethúla a sholáthar.

Masanobu Fukuoka 

2019-10-11

Míorúilt


Míorúilt

Ba mhór an mhíorúilt í.
Bhís le clos go soiléir
Im choiscéimeanna
Bhís le feiscint
I m'anáil

Gabriel Rosenstock


ΘΑΥΜΑ

'Ηταν ένα μεγάλο θαύμα
Ακούστηκες καθαρά
στα βήματά μου
'Ησουν ορατός
στην αναπνοή μου

Leagan Gréigise le Sarah Thilykou

2019-10-10

THÁINIG AN GHRIAN


Tháinig an ghrian ar an Satharn chugainn
Thuas sa spéir 'bhí gorm-ghlé
Tháinig an ghrian, chuir a hanáil fúinn
Níor thuigeamar deas thar chlé
Tháinig an ghrian le haighthe is daoine
Is ní rabhadar mór le rá
Na daoine sin uilig, na háiteanna, is cuimhin liom
Bhíodar rómhaith ar shlí dar leo fhéin
Dar leo fhéin
Dar leo fhéin
Tiocfaidh an ghrian, ní thiocfaidh inniu mo léan.

Smaoinigh ar scéalta le réasún is ciall
'Thimpeallaíonn do cheann
Is smaoinigh ar dhaoine, ina séasúr 's a dtriall
Ag filleadh 's ag filleadh, níor staon
ó níor staon
ó níor staon
ach d'imigh an ghrian agus tháinig an braon

SATURDAY SUN

Saturday sun came early one morning
In a sky so clear and blue
Saturday sun came without warning
So no-one knew what to do

Saturday sun brought people and faces
That didn't seem much in their day
But when I remembered those people and places
They were really too good in their way
In their way
In their way
Saturday sun won't come and see me today
Think about stories with reason and rhyme
Circling through your brain

And think about people in their season and time
Returning again and again
And again
And again
but Saturday sun has turned to Sunday's rain


  
  

2019-10-09

NÁ SPÉARTHA THUAIDH

Níor bhraitheas riamh gintlíocht mhire mar seo
Ní fhaca an ré, ná an sáile ná a bhrí
Níor bhraitheas riamh aon mhothú im' dhearna ná im' lámh
Ná leoithní a bhrath ansin thuas i mbarr crainn
Ach taoise ann
Soilsigh na spéartha thuaidh

Ag fanacht atáimse le fada
Séidte atáim ag an stoirm
Is fada an lá mé ar seachrán
Trí na daoine a casadh orm
Ó, dá bhféadfá is d'fhéadfá -
Dírigh m'aigne nua.

An mbeadh grá agat dom 's mé saibhir
Nó do m'éirim thabharfá grá?
An mbeadh grá agat dom sa gheimhreadh
An mbeadh grá agat dom go bás
Ó, dá bhféadfá is d'fhéadfá -
Tar, séid do throimpéad fuar

Níor bhraitheas riamh gintlíocht mhire mar seo
Ní fhaca an ré, ná an sáile ná a bhrí
Níor bhraitheas riamh aon mhothú im' dhearna ná im' lámh
Ná leoithní a bhrath ansin thuas i mbarr crainn
Ach taoise ann
Soilsigh na spéartha thuaidh

NORTHERN SKY

I never felt magic crazy as this
I never saw moons knew the meaning of the sea
I never held emotion in the palm of my hand
Or felt sweet breezes in the top of a tree
But now you're here
Brighten my northern sky.

I've been a long time that I'm waiting
Been a long that I'm blown
I've been a long time that I've wandered
Through the people I have known
Oh, if you would and you could
Straighten my new mind's eye.

Would you love me for my money
Would you love me for my head
Would you love me through the winter
Would you love me 'til I'm dead
Oh, if you would and you could
Come blow your horn on high.

I never felt magic crazy as this
I never saw moons knew the meaning of the sea
I never held emotion in the palm of my hand
Or felt sweet breezes in the top of a tree
But now you're here
Brighten my northern sky.

  
  
  

2019-10-08

EITLÍONN JEREMY

Eitlíonn Jeremy
Grian ag dul faoi
Tá sé ag súil
Le radharc ar a thriall
Soir leis ón gcathair
Is síos leis san uaimh
Sa tóir ar mháistir
Nó daor atá uaidh.

Tamall ó Londain
Jacomo saor
Iompraíonn a bhuairt
An mhuir 'na caor
Sa tóir ar a bheatha
Sa tóir ar an bhfód
Sa tóir ar an eachtra
Nár insíodh fós

Tamall ó chomhrá
Gan éinne 'r fáil,
Níor mhaith leo a bheith
'Na n-aonaráin
Tamall ag teastáil
Chun éalú ar fad
Tamall lán iontais
Is tamall i ngad

Eitlíonn Jeremy
Grian ag dul faoi
Tá sé ag súil
Le radharc ar a thriall
Soir leis ón gcathair
Is síos leis san uaimh
Sa tóir ar mháistir
Nó daor atá uaidh.


THREE HOURS

Three hours from London
Jacomo's free
Taking his woes
Down to the sea
In search of a lifetime
To tell when he's home
In search of a story
That's never been known

Three hours from sundown
Jeremy flies
Hoping to keep
The sun from his eyes
East from the city
And down to the cave
In search of a master
In search of a slave

Three hours from London
Jacomo's free
Taking his woes
Down to the sea
In search of a lifetime
To tell when he's home
In search of a story
That's never been known

Three hours from speaking
Everyone's flown
Not wanting to be
Seen on their own

Three hours is needed
To leave from them all
Three hours to wonder
And three hours to fall

Three hours from sundown
Jeremy flies
Hoping to keep the sun from his eyes
East from the city
And down to the cave
In search of a master
In search of a slave

  

2019-10-07

D'INIS AN tAM DOM

D'inis an t-am dom
Gur tusa an tseoid
Seoid agus buairt
D'aigne an bhróin

Is d'inis an t-am dom
Gan cuardach níos mó
Aimseoidh ár n-aigéan
An trá fá dheoidh

Is fágfad na bealaí a dheineann díom féin
An neach sin nach maith leis é fhéin
Bealaí a fhágaint a dtugaim grá
Do nithe nach dtuilleann mo ghrá

D'inis an t-am dom
Gur gheal tú mar lá
Gan aon lorg coise
Gan dealg, id' bhláth

Insíonn do dheora
A leithéid de scéal
Níl leigheas ar do bhuaireamh
I gcaint ó do bhéal

Inseoidh an t-am duit
Bheith taobh liom, a stór
I dtreo 's nach féidir
Aon ní 'cheilt orm níos mó

Is tréig na bealaí a dheineann díot féin
An neach sin nach maith léi í féin
Bealaí a thréigean a dtugann tú grá
Do nithe nach dtuilleann do ghrá

D'inis an t-am dom
Gur tusa an tseoid
Seoid agus buairt
D'aigne an bhróin

Agus d'inis an t-am dom
Gan cuardach níos mó
Aimseoidh ár n-aigéan
An trá fá dheoidh

TIME HAS TOLD ME

Time has told me
You're a rare, rare find
A troubled cure
For a troubled mind


And time has told me
Not to ask for more
Someday our ocean
Will find its shore
 

So I'll leave the ways that are making me be
What I really don't want to be
Leave the ways that are making me love
What I really don't want to love
 

Time has told me
You came with the dawn
A soul with no footprint
A rose with no thorn
 

Your tears they tell me
There's really no way
Of ending your troubles
With things you can say
 

And time will tell you
To stay by my side
To keep on trying
'Til there's no more to hide
 

So leave the ways that are making you be
What you really don't want to be
Leave the ways that are making you love
What you really don't want to love
 

Time has told me
You're a rare, rare find
A troubled cure
For a troubled mind
 

And time has told me
Not to ask for more
So someday our ocean
Will find its shore

2019-10-06

Teacht is Imeacht

Aon uair dó gabháil
ó Kosal go Magadh
ar an slí ar ais
ó Mhagadh go Kosal
cuirtear an cheist chéanna air -
an ag dul
ó Mhagadh go Kosal atá tú,
nó ag teacht
ó Kosal ar do shlí chuig Magadh?
Deineann sé iarracht
an cheist a sheachaint, á rá,
Cén difríocht a dhéanfadh sé?

Ach bíonn ceisteanna áirithe ann
nach féidir a sheachaint -
is é sin má théitear
chomh minic sin
trí Kosal ar do shlí chuig Magadh,
trí Mhagadh ar do shlí chuig Kosal

An cheist is tábhachtaí
ná seo -
cá bhfuil do thriall?

Agus ansin an cheist -
cé atá a lorg agat
in Kosal agus Magadh?

Is ansin -
Kosal i dtosach
nó Magadh?
Is é firinne an scéil
nach bhfuil a fhios ag éinne.
Cén fáth a dtéann sé
ó Mhagadh go Kosal,
ó Kosal go Magadh,
arís is arís eile?

Cén fáth
na radhairc chéanna
arís is arís eile?
Cén fáth a mbéiceann sé
Up Kosal!
agus é ag gabháil trí Mhagadh
agus Up Magadh!
agus é ag gabháil trí Kosal?
ar úrdhúnta briste Kosal
cén fáth bratacha gioblacha Mhagadh
a ardú?

Nuair nach dtagann freagra
ó éinne,
tosaíonn sé féin ar nós cách
ar bhreith ar dhaoine is iad
ag dul thar bráid is ag fiafraí díobh -

An ar do bhealach
chuig Magadh trí Kosal atá tú,
nó ar do bhealach
chuig Kosal trí Mhagadh?

Shrikant Verma 

COMING AND GOING

Whenever he went
from Kosal to Magadh,
on the way back
from Magadh to Kosal
everyone asked him the same thing—

are you going
from Magadh to Kosal,
or are you coming
from Kosal to Magadh?

He tried to evade the question
by saying,
What difference will it make?

But some questions
can’t be evaded—
especially when we pass
so often
through Kosal on our way to Magadh,
through Magadh on our way to Kosal.

The most important question
is this—
Where are you going?

Then the question—
Who are you looking for
in Kosal and Magadh?

And then—
Will Kosal come first
or Magadh?
The fact is
that no one knows.
Why does he go
from Magadh to Kosal,
from Kosal to Magadh,
over and over again?

Why does he repeat
the same scenes
over and over again?

Why does he shout
slogans for Kosal
while passing through Magadh,
against Magadh
while passing through Kosal?

On the broken bastions of Kosal,
why does he raise
the tattered flags of Magadh?

When there’s no answer
from anywhere,
he too joins the ranks
of those who catch hold
of every passer-by and ask—

Are you on your way
to Magadh through Kosal,
or are you on your way
to Kosal through Magadh?

(Translated from the original Hindi by Vinay Dharwadker.)


2019-10-05

Franz von Stuck

Franz von Stuck
á shá féin aníos
tríd an ithir bhog -
an chéad phlúirín sneachta
pushing its way
up through soft earth -
the first snowdrop
raxin oop
throuch the saft yirth -
the furst snawdrap

Leagan Béarla na hAlban: John McDonald
柔き地を
分けてすすむと―
初雪が

Leagan Seapáinise: Mariko Sumikura

2019-10-04

Walk with Gandhi: Come along to the launch, seriously!

This is an invitation to come along to the launch of Walk with Gandhi: Bóthar na Saoirse, especially if you’ve never been to a book launch before.

What happens at a book launch? Are there speeches and platitudes? Do people sip wine politely and then ask for a signed copy of the book? And then go home and not even read the book? That would be a waste of time.

This launch is going to be different because it celebrates someone who is still a glowing torch for mankind – and he found the light within, within himself, and without – in the incredible people and panorama of his own country, India. And the launch is rounded off with a ticketed event of classical Indian music and traditional Irish music. Not a bad way to spend a Sunday evening?

           Happy Anniversary?

It’s the 150th anniversary of the birth of Mahatma Gandhi and his wife Kasturba, both born in 1869. I mention Kasturba not only as the Mahatma’s fellow campaigner for human rights and political emancipation, often imprisoned for her beliefs, but also because Gandhi was greatly influenced by the Suffragette Movement – until the suffragettes departed from passive resistance. Smashing Mr Asquith’s windows was not part of the overall Gandhian vision!
It is sometimes suggested that Gandhi had a precursor in our own Daniel O’Connell (1775- 1847), the Liberator. Both addressed ‘monster meetings’ in as peaceful a manner as possible; both were lionised by the masses, had a background in law and familiarized themselves with London, the seat of Empire. But there the comparison ends. It is hard to imagine Gandhi fighting a duel, for instance, and the physical appetites of both (or their responses to them) were entirely different!

O’Connell turned his back on the world of his aunt, Eibhlín Dubh Ní Chonaill, creator of the Lament, Caoineadh Airt Uí Laoghaire which Peter Levi, former Professor of Poetry at Oxford, described thus: ‘I think it is the greatest poem written in these islands in the whole eighteenth century.’ One could go further than ‘these islands’ and call it a treasure of world literature.

                       Free of British Culture

     O’Connell said of Irish, ‘I am sufficiently utilitarian not to regret its gradual abandonment.’ Gandhi wouldn’t dream of such cultural treason. In fact, like our own Gaelic Leaguers, contemporaries of his, he argued for the de-anglicisation of India: ‘he had always said that real independence for India was not just to become free from British rule. It was also to become free of British culture.” (Vedic Ecology: Practical Wisdom for Surviving the 21st Century, by Ranchor Prime, Mandala 2002).

                       Gandhi’s Vision

Let’s return to Gandhi’s vision. He saw passive resistance as a tactic that stretched back to the trial of Socrates in ancient Athens. The thread of passive resistance weaves its wondrous way from ancient Greece, all the way up to Thoreau, Ruskin and Tolstoy and continues after Gandhi’s day, manifesting in the thoughts and deeds of Martin Luther King, Nelson Mandela, leaders of the Civil Rights Movement in Northern Ireland, Solidarnosc . . . Hong Kong dissidents seemed to be Gandhian in their attitudes before violence took over. Or are all these connections mere fanciful myth making?

                   Walk with Gandhi

Could an author or illustrator expect a better review than the one which appeared in The Wire (here)? I was relieved that the book was so well received in Gandhi’s homeland.
Is Gandhi relevant today? One word defined his life-long mission, satyagraha, which could be nicely translated into Irish as ‘fórsa na fírinne’, or truth-force, something which doesn’t seem to be the driving force behind the leaders on either side of our brine-washed (not yet fully brain-washed) island.
Gandhi is relevant today in his championing of peaceful, simple lifestyles, egalitarian economics, pluralism, tolerance, respect for animals, grassroots democracy, mindfulness, and civil disobedience, not just in his words – his writing come to 90 volumes – but in his extraordinary deeds, political theatre at its most imaginative, tactical level.
I originally wrote Walk with Gandhi: Bóthar na Saoirse for young adults and was tempted to use a martial arts analogy to explain Gandhi’s tactics, namely deflecting the force of the British Empire back on itself. But there’s no need for that. Gandhi was spiritually and culturally steeped in ahimsa, non-violence.

The scripture which most influenced his thinking – and feeling – was the Bhagavad Gita, which he called his “mother”, a scripture which has a battlefield as backdrop.
Kashmir is one of the most militarised zones on earth. It is home to Masood Hussain whose spectacular watercolours illustrate Walk with Gandhi: Bóthar na Saoirse, published by Gandhi 150 Ireland. He has been shut off from the outside world since the fifth of August. Kashmir is in lockdown. I’ll be thinking of him when we launch our book in Liberty Hall, 6.30 pm, this coming Sunday evening, an event which kicks off the annual IMRAM literary festival. Come along and enjoy some liberty. We can’t take it for granted.

Suaimhneas Aigne

Li Cheng: Teampall Sléibhe
Nuair a bhíonn suaimhneas ag an aigne
bíonn suaimhneas ag an saol.
Níl aon rud ann, níl aon rud in easnamh.
Gan breith ar an réaltacht,
gan a bheith sáite san fholús,
ní beannaithe ná gaoismhear atá tú
gnáthdhuine, díreach, agus a shaothar curtha i gcrích aige.

P'ang Yün (龐蘊 Hõ Un)

2019-10-03

Ba seachtópas mé inné

Ticéad ar fáil ó https://www.eventbrite.ie/e/ba-sheachtopas-me-inne-rosenstock-70-tickets-72660372129

Ikkyû - An Saol Seo Againne

Konoshima Okoku
Ithimid, cacaimid, codlaímid, agus éirímid;
Sin é an saol seo againne.
Níl le déanamh ina dhiaidh sin –
Ach bás a fháil

Zenmháistir Ikkyû Sojun

2019-10-02

Divertir pour dominer

Éiríonn leis an gcaipitleachas, d'aon iarraidh amháin, an draíocht ar fad a bhaint as an saol, gach aon rud iontaofa agus gach saghas neamh- spleáchais agus cruth- aitheachta a mhilleadh, agus ag an am céanna leibhéil neamhionannais a mhéadú ar mhaithe le leas an mhionlaigh.

Offensive Libertaire et Sociale, Divertir pour dominer

2019-10-01

Robert Gibbings

Robert Gibbings, Dublin under Snow, 1918
bleá cliath faoi shneachta
fadhbanna tráchta...
cúpla dán
dublin under snow
traffic problems...
a few poems
dublin unner snaw
sica bourach o traffic...
a pickle verse

Leagan Béarla na hAlban: John McDonald
ダブリンの雪
交通ストップ
数編の詩

Leagan seapáiníse: Mariko Sumikura

2019-09-30

Haiku le Issa ón mbliain 1818

an frog mór ar dtús...
suíonn siad go léir ansin
frog ar fhrog

.大蛙から順々に座とりけり

ô kawazu kara jun-jun ni za tori keri

2019-09-29

Féileacáin

Agus sinn ag fánaíocht trí ghairdín an ionaid tithíochta seo againne
Arsa mise le cara liom, gan fáth gan ábhar:
Ní fheictear a thuilleadh iad na laethanta seo, tá's agat,
Na féileacáin bhuí chomónta sin.
D'fhreagair sé go neafaiseach mé:
Níltear á ndéanamh níos mó.

Hemant Divate

2019-09-22

An duine nua

Tar más mian leat bualadh
leis an duine nua.
Tá a mhaoin shaolta
fágtha ina dhiaidh aige
agus mála an bhacaigh
ar a dhroim.
Ainm Chailí ar a bheola
fiú agus é á thumadh féin sa Ghainséis.

D’fhéadfadh an focal simplí
an t-aineolas agus an díchreideamh a shárú:
is ionann Cailí agus Krishna.
Ní hionann na focail –
ach is ionann a mbrí.
An té a bhfuil bac na mbriathra
briste aige
níl aon teorainn leis:
Allah nó Íosa, Maois nó Cailí
saibhir nó daibhir
saoi nó daoi
is mar a chéile iad go léir, dar leis.

É go domhain ina chuid smaointe,
is gealt é dar le cách.
Osclaíonn a ghéaga chun fáilte a chur
roimh an domhan
ag glaoch ar an uile dhuine go dtí an bád
atá feistithe le cósta na beatha.

le Bál gan ainm

Tugtar Trúbadóirí Dé ar na Báil (Baul) i mBeangál.


2019-09-21

Dán le Vijay Nambisan

Elizabeth Oomanchery


Chuaigh an banfhile mór le rá
Elizabeth Oomanchery
Go dtí siopa an chúinne
Chun builín aráin a cheannach.
Arsa fear an tsiopa, ‘Gabhaim pardún agat,
Tusa an banfhile mór le rá
Elizabeth Oomanchery
Nach tú?”
Mar sin chuaigh Elizabeth Oomanchery
Abhaile.

Shuigh Elizabeth Oomanchery
Ag an deasc aici tráthnóna amháin
Chun dán a scríobh di féin.
Arsa an dán, “Gabhaim pardún agat
Tusa an banfhile mór le rá
Elizabeth Oomanchery
Nach tú?”
Arsa
Elizabeth Oomanchery
“Is mé,”
Mar sin chuaigh an dán abhaile.

2019-09-20

Sri Ramana Maharshi

Níl sé i gceist
go mbeadh freagra ar an gceist
"Cé mise?"
Is é atá i gceist
leis an gceist
"Cé mise?"
ná an ceistitheoir
á leá.

2019-09-19

Dán leis an bhfile Gúisearáitise Dileep Jhaveri

ABHATÁR


Crainn na ndearg-bhréag,
duilleoga lasracha,
bláthanna luaithe.
Treoraigh mé, duine éigin, as an bhforaois seo.

Táim ar fán de shíor,
cúpla focal tais á iompar agam,
im’ bhacach ar chonair cheoch,
mo chosa gearrtha
ag soithí meirgeacha, tíleanna briste, béilí leath-chócaráilte,
giobal, scréachacha gan dídean, cnámha briste,
colainneacha cromtha a iompaíonn ina gclocha má leagtar lámh orthu.

Mé ar fán gach lá
im’ thaibhse dhom as am briotach éigin
nó dia dorcha anaithnid éigin
nach féidir a shásamh, stiúgtha,
nach n-aithníonn é féin
grian chaillte
nó an bás.
Treoraigh mé,
duine éigin
ó na coillte seo
de scátháin scoilte othrasacha púscacha loiscneacha
amach as an bhforaois seo.

Dileep Jhaveri

2019-09-18

Sri Ramana Maharshi

Tum an aigne ghlanta
sa Chroí.
Beidh an obair go léir thart ansin.
Croílár
gach disciplín spioradálta
is ea é sin.

2019-09-17

Nisargadatta

Fág i do dhiaidh é, é go léir léir.
Déan dearmad air.
Ar aghaidh leat
gan smaointe
mar ualach ort
ná creideamh.

2019-09-16

Haiku le Issa ón mbliain 1806:

Sa bhliain 1806, rugadh Johann Kaspar Zeuss faoina ndúradh,
'It must be rare for a nation to owe so much to one man as the Irish people owes to Johann Kaspar Zeuss...'
agus sa bhliain chéanna rugadh an scoláire Gaeilge Seán Ó Donnabháin.

Haiku le Issa ón mbliain 1806:


Lá breithe an Bhúda -
mionghealbhain ramhra
is a dtuismitheoirí


.灌仏やふくら雀も親連れて

kuwanbutsu ya fukura suzume mo oya tsurete


2019-09-08

Scamaill Mheisciúla

Ní thugann
na scamaill mheisciúla
teachtaireacht ar bith chugam
ó mo ghrá

Giob-geab
na bhfroganna
na bpéacóg
na n-éan fiabhrais
canann
an chuach

Scalann tintreach
sa dorchadas
tá sceimhle orm
tá gá agam Leis

Fionnuar ceolmhar
í an ghaoth
an spéir
ina criathar

A Thiarna
cá bhfuilir

Nimh
i m’fhéitheacha é
gan Tú bheith i láthair

Mirabai

   
   
   

2019-09-07

James Tipton
conair sa ghaineamhlach
cadhóit ag faire orm
ag faire ar chadhóit

2019-09-06

I bhfocail Gandhi

Má tá rud éigin idir lámha agat,
dein le grá é, nó ná bac leis

Is féidir croitheadh séimh
a bhaint as an domhan

Níl bacainn dá mhéad
nach mbrisfeadh an grá í

An tséimhe, an fhéiníobairt
agus an fhlaithiúlacht,
ní bhaineann siad le haon chine
ná le haon chreideamh ar leith

Conas a bhainfidís
ár bhféinmheas dínn mura
dtabharfaimid dóibh é

Sonas is ea an méid atá ar d'aigne,
an méid atá á rá agat
agus an méid atá á dhéanamh agat - 
ag teacht le chéile

Creid sa chine daonna i gcónaí.
Aigéan atá sa chine daonna;
má tá cúpla braon salach san aigéan,
ní shalóidh sé sin an t-aigéan

Cuir ceangal na gcúig gcaol orm,
céas mé,
déan an cholainn seo a chreachadh fiú,
ach ní chuirfear m'aigne
i gcarcair choíche

Pléisiúr a thabhairt do chroí amháin
le haon ghníomh amháin,
is fearr go mór é
ná míle ceann cromtha ag guí

Ba chóir do dhuine
dearmad a dhéanamh
ar a chuid feirge
sula dtéann sé a luí

Léiriú ar shochaí ar bith
is ea an tslí a gcaitear
leis na daoine
is mó atá i bpriacal

Tá níos mó sa saol seo
ná cur lena luas

   
   

2019-09-05

Briathra an Bhúda

Sukhā matteyyatā loke,
atho petteyyatā sukhā,
sukhā sāmaññatā loke,
atho brahmaññatā sukhā.
          
Éist leis an mbun-Pháilis:
http://download.pariyatti.org/dwob/dhammapada_23_332.mp3

 

Is inmholta duit sa saol seo fónamh do do mháthair,
is inmholta duit fónamh do d'athair,
is inmholta duit fónamh do na manaigh is do na mná rialta,
agus is inmholta duit fónamh do na naoimh.

2019-09-04

Nick Drake - Gadhar Dúshúileach (Black Eyed Dog)


Gadhar Dúshúileach

Gadhar dúshúileach tháinig chugam
Gadhar dúshúileach bhí tuilleadh uaidh
Gadhar dúshúileach d'aithin mé
Gadhar dúshúileach d'aithin mé
Gadhar na súl dubh
Gadhar na súl dubh

Ag dul in aois is fonn orm dul siar
Ag dul in aois is gan aon teacht aniar
Ag dul in aois is fonn orm dul siar

Gadhar dúshúileach tháinig chugam
Gadhar dúshúileach bhí tuilleadh uaidh

Black Eyed Dog

A black eyed dog he called at my door
A black eyed dog he called for more
A black eyed dog knew my name
A black eyed dog knew my name
A black eyed dog
A black eyed dog.
I'm growing old and I want to go home
I'm growing old and I don't want to know
I'm growing old and I want to go home.
A black eyed dog he called at my door
A black eyed dog he called for more.

2019-09-03

Nick Drake - Spraoi na maidine (From The Morning)Spraoi na Maidine

Do gheal an lá, is bhí sé go hálainn
Do gheal an lá ar an bhfód
An oíche do thit
Is bhí an t-aer go hálainn
Thit an oíche anallód.

Is féach ar an lá
Na dathanna go brách
Téir is foghlaim an cluiche sin -
Spraoi na maid'ne

Is éirímid
Táimid i ngach aon bhall
Táimid ag éirí ón bhfód
Í ar eití
Tá sí i ngach aon bhall
Tá sí mar pheiteal róis

Ó, na radhairc 'tá romhat
Na hoícheanta go deo
Téir is foghlaim an cluiche sin -
Spraoi na maid'ne

From The Morning

A day once dawned, and it was beautiful
A day once dawned from the ground
Then the night she fell
And the air was beautiful
The night she fell all around.

So look see the days
The endless coloured ways
And go play the game that you learnt
From the morning.

And now we rise
And we are everywhere
And now we rise from the ground
And see she flies
And she is everywhere
See she flies all around
So look see the sights
The endless summer nights
And go play the game that you learnt
From the morning.

  

2019-09-02

Den Sutejo


bhfuil aicearra ann
trí na néalta -
a ghealach an tsamhraidh?

κόβεις δρόμο
μέσ' από τα σύννεφα -
θερινό φεγγάρι;

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2019-09-01

Mantra chun Bacainní a Shárú

Shree Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha 
Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryeshu Sarvada

 

A Thiarna Gainéis an trunca chasta
lasta ataoi mar mhíle grian!
Beannaigh mé le do thoil

i dtreo is nach mbeidh bacainn ar bith romham sa tslí.


2019-08-31

Haiku le Issa ón mbliain 1807

Takahashi Shotei (1871 -1945)
chun a mhuineál a thochas
dar leis an bpónaí  . . .
crann plumaí faoi bhláth

.馬の子の襟する梅の咲にけり
uma no ko no eri suru ume no saki ni keri

2019-08-30

Briathra an Bhúda

Atītaṃ nānusocanti,
nappajappanti nāgataṃ,
paccuppannena yāpenti,
tena vaṇṇo pasīdati.

Éist leis an mbun-Pháilis:

http://download.pariyatti.org/dwob/samyutta_nikaya_1_10.mp3
 
Ní chaoineann siad na seanlaethanta,
ní bhíonn siad ag tnúth leis na laethanta a thiocfaidh,
maireann siad san am i láthair,
dá réir sin is suaimhneach dá snua

2019-08-29

Gandhi agus Géarchéim ár Linne

Gníomhaí míorúilteach ab ea Mohandas K. Gandhi (1869 - 1948) a bhfuil comóradh agus ceiliúradh á dhéanamh air i mbliana, 150 bliain ó rugadh é.

Dá mbeadh sé beo inniu, chuirfeadh an nualiobrálachas masmas air. Agus cad faoin teicneolaíocht? An mbeadh Gandhi i gcoinne na bhfón cliste agus an trealaimh eile go léir atá ag daoine a mhaireann sa domhan 'forbartha'?

Déarfainn go mbeadh sé sásta go maith le trealamh dua-sheachanta, trealamh ar bith a dhéanann obair na mban tí níos éasca (nó pé duine atá i mbun ghlanadh an tí!) - an folúsghlantóir, abair. Ach bheadh sé in aghaidh trealamh ar bith a chruthódh dífhostaíocht. Sa tslí sin, Luddach ab ea é.

Samhlaítear masla go minic leis an bhfocal Luddach ach cuimhnigh gur loit na Luddaigh innealra ar an gcúis go raibh jabanna á gcailliúint seachas á gcruthú de dheasca an innealra chéanna.

Ina leabhar Vedic Ecology: Practical Wisdom for Surviving the 21st Century (Novato, California: Mandala, 2002), deir Ranchor Prime linn gur thaitin saol na sráidbhailte go mór le Gandhi, comhar na gcomharsan ach go háirithe, an fhealsúnacht sin a bhí i réim in Éirinn, leis, sa ré réamhthionsclaíoch:
  “Mohandas Gandhi, called by his people Mahatma, which means ‘great soul’, loved India’s villages. He believed that they were the key to its happiness and prosperity. In the face of powerful political and economic forces, he tried courageously to  preserve their simple way of life . . ."

Bheadh alltacht ar Gandhi dá bhfaigheadh sé amach ní hamháin go bhfuil  meath ar chomhar na gcomharsan ach nach bhfuil aithne ag daoine ar a gcomharsana a thuilleadh, go háirithe sna mórchathracha. Bheadh alltacht air dá bhfeicfeadh sé na céadta mílte feirmeoirí san India agus lámh á cur acu ina mbás féin: in áit lotnaidicíd a spraeáil ar a gcuid barr, glacann siad fein an lotnaidicíd mar nach bhfuil ar a gcumas iasachtaí a aisíoc leis an mbanc, nó leis an gcomhlacht eachtrannach a dhíol síolta leo!

Tuigeadh do Gandhi go raibh dóthain acmhainní ann do gach duine - agus dóthain bia - agus gur thosaigh na fadhbanna móra nuair nach rabhamar sásta maireachtáil ar bhonn orgánach, neamhspleách a thuilleadh; ní bheadh aon bhochtaineacht ann dá dtógfadh gach duine againn an méid a bhí riachtanach agus gan dul thairis sin, dar leis.

Chreid Gandhi sa dílárú. Nach aisteach go dtugann an Foclóir Gaeilge-Béarla ar líne an sampla seo den fhocal 'dírlárú' dúinn: decentralisation turned out to be a failure : tharla gur theip ar an dílárú.

Cén fáth nach 'decentralisation turned out to be a success' an sampla a tugadh? Lá de na laethanta seo, caithfear anailís a dhéanamh ar na habairtí samplacha go léir a thugann na foclóirí dúinn, ar eagla go mbeadh teachtaireacht rúnda laistiar díobh!

Ar aon chuma, dá dtabharfadh Gandhi cuairt ar Éirinn inniu, táim cinnte go gcuirfeadh bánú na tuaithe brón agus imní air. Ar nós Tolstoy agus Kropotkin a bhí léite go maith aige, chreid sé nach mbeadh againn in éagmais an díláraithe ach cumhacht níos mó a bheith ag an stát láraithe agus ní hé sin a bhí uaidh ach a mhalairt. Ainrialaí ab ea Gandhi sa mhéid sin.

Meath na Teanga

Chuirfeadh meath na teanga agus meath an chultúir in Éirinn alltacht agus uafás air. Theastaigh ó Gandhi  go mbeadh an India saor ó chuing na Breataine, mar fhórsa polaitíochta, eacnamaíochta agus cultúrtha. Deir Prime:
"He had always said that real independence for India was not just to become free from British rule. It was also to become free of British culture  . . ."

Tá fáil anois ar phóstaeir dhátheangacha a dhéanann ceiliúradh ar Gandhi, haiku le Gabriel Rosenstock maisithe ag an gCaismíreach Masood Hussain:

Haiku Posters by GandhiHaikuPostersFoilseofar leabhar Rosenstock Walk with Gandhi: Bóthar na Saoirse i mí Dheireadh Fómhair.

2019-08-28

Nick Drake - Bheith mar sin ón dTús ( One of These Things First)

Bheith mar sin ón dTús

D'fhéadfainn bheith im' mhairnéalach, im' chócaire fiú
Im' leannán dílis, nó im' leabhar arú.
D'fhéadfainn bheith i mo chomhartha, d'fhéadfainn bheith im' chlog
Chomh simplí leis an gciteal, nó carraig nár bhog.
D'fhéadfainn bheith
Anseo beo
Ba cheart dom, is d'fhéadfainn
Go deo.
D'fhéadfainn a bheith . . .
Bheith mar sin ón dtús
D'fhéadfainn a bheith . ..
Bheith mar sin ón dtús.

D'fhéadfainn bheith i mo cholún, do dhoras, a stór
D'fhéadfainn bheith in aice leat, le go bhfaighinn níos mó.
D'fhéadfainn bheith im' dhealbh, do chara go héag,
Mo shaol ar fad a chaitheamh leat gan bhréag.
Is bheith le d'ais go brách
Sea d'fhéadfainn, ba cheart dom sea, a ghrá
D'fhéadfainn a bheith . . .
Bheith mar sin ón dtús
D'fhéadfainn a bheith . ..
Bheith mar sin ón dtús.

Sea d'fhéadfainn bheith i m'fheadóg, d'fhéadfainn bheith im' fhliúit,
Im' ghaiscíoch foirtil, seanbhróg, a rún.
D'fhéadfainn bheith i mo chomhartha, d'fhéadfainn bheith im' chlog
Chomh simplí leis an gciteal, nó carraig nár bhog.
Is d'fhéadfainn bheith id' ghaobhar
Ba cheart dom, ba cheart is le faobhar
D'fhéadfainn a bheith . . .
Bheith mar sin ón dtús
D'fhéadfainn a bheith . ..
Bheith mar sin ón dtús.


One of These Things First

I could have been a sailor, could have been a cook
A real live lover, could have been a book.
I could have been a signpost, could have been a clock
As simple as a kettle, steady as a rock.
I could be
Here and now
I would be, I should be
But how?
I could have been
One of these things first
I could have been
One of these things first.

I could have been your pillar, could have been your door
I could have stayed beside you, could have stayed for more.
Could have been your statue, could have been your friend,
A whole long lifetime could have been the end.
I could be yours so true
I would be, I should be through and through
I could have been
One of these things first
I could have been
One of these things first.

I could have been a whistle, could have been a flute
A real live giver, could have been a boot.
I could have been a signpost, could have been a clock
As simple as a kettle, steady as a rock.
I could be even here
I would be, I should be so near
I could have been
One of these things first
I could have been
One of these things first.

2019-08-27

Nick Drake - Crann Torthaí (Fruit Tree)Crann Torthaí

Crann torthaí 'tá sa cháil
Ní seasmach í
Níl i ndán di bláthú
'Dtí go mbeidh a stoc sa chill.
Fir lán de chlú
Ní thiocfaidh siad ar shlí
Go n-éalóidh am
Ó lá a mbáis faraor.
Dearúdta is tú beo
Beidh cuimhne ort, beagán,
I d'fhothrach breá nua
I stíl ón seana am.

Níl sa saol ach cuimhne
Tharla sé fadó
Amharclann mhór an uaignis
Agus dearmad ar an seó.
Ana éasca
Ligint dó imeacht ar fán
Stopann tú le hiontas
Mar nár cheistigh tú cén fáth.

Slán 'stigh sa bhroinn
Broinn na n-oícheanta síoraí
Faigheann tú sa doircheacht
Solas nach n-imíonn.
Slán insan áit, domhain domhain sa chré
Feicfidh siad fá dheoidh gile do ré.
Dearúdta is tú beo
Beidh cuimhne ort, beagán,
I d'fhothrach breá nua
I stíl ón seana am.

Crann torthaí 'tá sa cháil
Ní seasmach í
Níl i ndán di bláthú
'Dtí go mbeidh a stoc sa chill.
Fir lán de chlú
Ní thiocfaidh siad ar shlí
Go n-éalóidh am
Ó lá a mbáis faraor.
Dearúdta is tú beo
Beidh cuimhne ort, beagán,
I d'fhothrach breá nua
I stíl ón seana am.

Crann, crann torthaí
Níl eolas ort ach ag báisteach is aer.
Ná bí buartha
Feicfidh siad go léir ar ball.

Crann, crann torthaí
Oscail do shúile, bliain eile romhat
Tuigfidh siad
Gach aon ní fút, sea, ar ball.

Fruit Tree

Fame is but a fruit tree
So very unsound.
It can never flourish
'Till its stock is in the ground.
So men of fame
Can never find a way
'Till time has flown
Far from their dying day.
Forgotten while you're here
Remembered for a while
A much updated ruin
From a much outdated style.

Life is but a memory
Happened long ago.
Theatre full of sadness
For a long forgotten show.
Seems so easy
Just to let it go on by
'Till you stop and wonder
Why you never wondered why.


Safe in the womb
Of an everlasting night
You find the darkness can
Give the brightest light.
Safe in your place deep in the earth
That's when they'll know what you were really worth.
Forgotten while you're here
Remembered for a while
A much updated ruin
From a much outdated style.

Fame is but a fruit tree
So very unsound.
It can never flourish
'Till its stock is in the ground.
So men of fame
Can never find a way
'Till time has flown
Far from their dying day.

Fruit tree, fruit tree
No one knows you but the rain and the air.
Don't you worry
They'll stand and stare when you're gone.

Fruit tree, fruit tree
Open your eyes to another year.
They'll all know
That you were here when you're gone.


  
  

2019-08-26

Nick Drake - Deireadh leis an lá (Day is done)

Deireadh leis an lá

Deireadh leis an lá
Grian ag titim amhail bláth
Chomh maith le gach aon ní a bhí láidir tráth -
Deireadh leis an lá.

Deireadh leis an lá
Deireadh leis an rás ní gá a rá
Léim tú isteach róluath, á,
Siar leat arís go tús an rás'.

Deireadh leis an lá, tá an oíche fuar,
Daoine 'g éirí sean monuar
Níl ór ar bith faoi bhun an tuair
Tá an oíche fuar

D'eitil uait an t-éan
Níl aon neach agat faoin spéir
Gan baile agat faoin ngréin
D'eitil uait an t-éan

Tá an cluiche thart
An nuachtán séidte thar an gcúirt
Cailleadh é roimh am i bhfad róluath
Tá an cluiche thart

Cóisir is clabhsúr
Tá tú lán de bhrón is buairt
Ní raibh ann ach am á chur amú
Cóisir is clabhsúr

Deireadh leis an lá
Grian ag titim amhail bláth
Chomh maith le gach aon ní a bhí láidir tráth -
Deireadh leis an lá.

2019-08-25

Dán le Nirendranath Chakravarti

Coimhthíos, agus


[1]
Tá caonach díreach faoi dhromchla an uisce,
is féidir é a fheiscint ach síneadh beagán;
ach ní mian léi síneadh, tá a hamharc curtha aici
sa tóir ar rós dearg.
Bímse ag breathnú, breathnaím ó dhubh go dubh
faoi mar a ghluaiseann an caonach uisce de shíor
mar thnúthán, mar ghrá nach bhfuil ann níos mó.

[2]
An té a bhfuil lann cúig bheangán imithe trí cheartlár a chroí,
an grá is ainm dó.
An té atá iompaithe gorm, mar a bheadh plaic bainte as ag cobra, an grá is ainm dó.
Deireadh mo Mhamó, an té a shracann an ghrian ón spéir
chun lampa a lasadh i mbothán atá faoi bhrón,
an grá is ainm dó.

Nirendranath Chakravarti

2019-08-24

Graifíti an Lae - Bob Marley

b'fhearr bás a fháil ag troid ar son na saoirse ná a bheith i do chime gach lá de do shaol.

Bob Marley

2019-08-22

Haris Vlavianos

NICCOLÒ MACHIAVELLI, 1469–1527

an meatachán thú?
déanfar léirscrios ort.
bíodh eagla orthu romhat

JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 1712–1778

tá daoir déanta
ag an tsibhialtacht dínn.
ar ais chun na dufaire!

NOAM CHOMSKY, 1928–

tá gramadach uilíoch
ag an uile theanga.
labhair le do leanaí

2019-08-21

Koichi Okumura

samhradh in yashima - Koichi Okumura
samhradh in yashima...
maolaíonn na giúiseanna
seanbhréantas cró
summer at yashima...
the pines relieve an ancient stench
of gore
simmer it yashima...
fume o the firs owercums
the auncient guff o gore

Leagan Béarla na hAlban: John McDonald
屋島の夏
松は古え
血の気配

Leagan seapáiníse: mariko sumikura

2019-08-20

Ceol na Seacht Seacra

An meafar é Seacht gCatha na Féinne do na Seacht Seacra? Tá rud éigin ag baint le seacht, nach bhfuil, agus beidh orainn ár seacht ndícheall a dhéanamh chun é a oibriú amach! Chualamar trácht ar na seacht saoi, seacht n-iontas an domhain, Seacht dTíolaicí an Spiorad Naoimh agus mar sin de. Seacht lá atá sa tseachtain. Torc allta seacht mbliana d'aois an churadhmhír a d'ith an laoch Cúchulainn!

2019-08-19

Póstaeir Haiku mar Chomóradh ar Gandhi

Haiku Posters by GandhiHaikuPosters

Tá póstaeir dhátheangacha ar fáil anois chun ceiliúradh a dhéanamh ar aspal na heasumhlaíochta sibhialta, Mahatma Gandhi.
150 bliain ó shin a rugadh é.

2019-08-18

Haiku le Issa ón mbliain 1823

leasleanbh...
is leis an eitleog
atá clúdaithe le paistí


.ままつ子やつぎだらけなる凧

mamakko ya tsugi darake naru ikanobori


2019-08-17

Na Dánta Seo

Na dánta seo
is rudaí iad a dheinimse
sa dorchadas
ag síneadh chugatsa
pé thú féinig
agus
an bhfuil tú réidh?

Na briathra seo
is clocha san uisce iad
ar a dteitheadh

Na línte creatlaí seo
géaga baothdhána mo mhianta is mo ghrá iad.

Is strainséir mé
ag foghlaim conas na strainséirí atá timpeall orm
a adhradh

Pé duine atá ionatsa
pé duine a bheidh ionam féin

June Jordan

2019-08-16

Chiyo-ni

corrán gealaí...
gabhann an tost
go dtí an croí istigh

2019-08-15

Briathra an Bhúda

Sabbapāpassa akaraṇaṃ,
kusalassa upasampadā,
sacittapariyodapanaṃ --
etaṃ buddhāna sāsanaṃ.

Éist leis an mBun-Pháilis anseo:
http://download.pariyatti.org/dwob/dhammapada_14_183.mp3

An t-olc a sheachaint,
an mhaith a chothú,
agus an aigne a ghlanadh -
teagasc na mBúdaí

2019-08-14

NICK DRAKE: WAY TO BLUE / AN BEALACH GO DTÍ GORM

AN BEALACH GO DTÍ GORM


Nach bhfuil siolla ann a léireodh dom an tslí
Nach bhfuil eolas ann faoin mbealach 'dtí an ghrian
Inis domsa gach aon ní
Léirigh domsa gan imní
Tar is abair liom
An bealach go dtí gorm.

Chonaic tú an tír, maireann sí ar bhríos
Féach an dtuigeann tú an solas ins na crainn
Inis domsa gach aon ní
Léirigh domsa gan imní
Abair liom inniu
An bealach go dtí gorm.

Féach trí am is aimsigh rím
Abair cad tá ann
Beimid ann, sin mar 'bhíonn,
Dóchasach mar dhall

Bhfuil sé ann mar scáil, gach a raibh id' cheann
An bhfuil fód le fáil
Is an oíche ann?
Inis domsa gach aon ní
Léirigh domsa gan imní
Tar is abair liom
An bealach go dtí gorm.


WAY TO BLUE


Don't you have a word to show what may be done
Have you never heard a way to find the sun
Tell me all that you may know
Show me what you have to show
Won't you come and say
If you know the way to blue?

Have you seen the land living by the breeze
Can you understand a light among the trees
Tell me all that you may know
Show me what you have to show
Tell us all today
If you know the way to blue?

Look through time and find your rhyme
Tell us what you find
We will wait at your gate
Hoping like the blind.

Can you now recall all that you have known?
Will you never fall
When the light has flown?
Tell me all that you may know
Show me what you have to show
Won't you come and say
If you know the way to blue?

2019-08-13

NICK DRAKE - CELLO SONG / AMHRÁN NA DORDVEIDHLE

AMHRÁN NA DORDVEIDHLE


Gnúis ait, is na súil'
Mílítheach gan bhréag
Tuigeann tú go rímhaith
Nach bhfuil aon ghá le scaoll
Mar na haislingí 'tháinig is tú óg
Dhein siad cur síos
Ar thír na rós.

Ó nach lag a bhís
Is an oíche-an fhuar
Agus airm na mothúchán
Ag troid monuar
Ach má tá an domhan ag dul sa chré
Tá tusa ag léim suas
ar thonnta geala glé

Déan dearmad ar an saol seo
A bhfuilim ann
Suífead is fanfad
Canfad m'amhrán
Is má fheiceann tú lá éigin mé sa phlód
Tabhair lámh chúnta domsa
Is ardaigh mé ón bhfód.

CELLO SONG


Strange face, with your eyes
So pale and sincere
Underneath you know well
You have nothing to fear
For the dreams that came to you when so young
Told of a life
Where spring is sprung

You would seem so frail
In the cold of the night
When the armies of emotion
Go out to fight
But while the earth sinks to its grave
You sail to the sky
On the crest of a wave

So forget this cruel world
Where I belong
I'll just sit and wait
And sing my song
And if one day you should see me in the crowd
Lend a hand and lift me
To your place in the cloud

2019-08-12

NICK DRAKE: RIVER MAN / FEAR NA hABHANN

FEAR NA hABHANN


Beití ag teacht faoi mo dhéin
is do chuala óna béal
faoi inniu is inné
is duilleoga.

Ní raibh cloiste aici faoin nuacht
ní raibh am aici roghnú
is dul amú
tá sí cróga.

Labhróidh mé le fear na habhann
labhróidh mé amach go lom
mar tá sé in am
do líológa.

Má insíonn sé dom a rún
rún mór na habhann a ritheann fúinn
pléaráca chugainn
roimh theacht an fhómhair.

Beití is í ag guí go tréan
go n-imeoidh an spéir i gcéin
nó fanacht linn
cá bhfios, ar sí

Mar nuair a thit an fhearthainn mhín
'glaoch uirthi arís go binn
chaill sí an phian
ag súil le brí.

Labhróidh mé le fear na habhann
labhróidh mé amach go lom
mar tá sí gann -
an tsaoirse a bhí!

Má insíonn sé dom a rún
rún mór na habhann a ritheann fúinn
is am amú
an scéal dom chroí

Ó - tagaid is imíd
Ó - tagaid is imíd


RIVER MAN


Betty came by on her way
Said she had a word to say
About things today
And fallen leaves.

Said she hadn't heard the news
Hadn't had the time to choose
A way to lose
But she believes.

Going to see the river man
Going to tell him all I can
About the plan
For lilac time.

If he tells me all he knows
About the way his river flows
And all night shows
In summertime.

Betty said she prayed today
For the sky to blow away
Or maybe stay
She wasn't sure.

For when she thought of summer rain
Calling for her mind again
She lost the pain
And stayed for more.

Going to see the river man
Going to tell him all I can
About the ban
On feeling free.

If he tells me all he knows
About the way his river flows
I don't suppose
It's meant for me.

Oh, how they come and go
Oh, how they come and go.

  
  
  

2019-08-11

Smaoineamh an Lae

Saor atá an t-aingeal de bharr a chuid eolais,
saor atá an bhrúid de bharr a chuid aineolais.
Eatarthu streachailt an duine.

2019-08-10

August Sander : Jahrmarkt-Zauberer

things God never imagined
in his case...
carnival magician


nithe nár shamhlaigh Dia riamh
sa chás aige...
draíodóir carnabhail

2019-08-09

Mná Rialta is Manaigh / Nuns & Monks

I.11 — Mutta {v. 11} 

So freed! So thoroughly freed am I! —
from three crooked things set free:
          from mortar, pestle,
          & crooked old husband.
Having uprooted the craving
that leads to becoming,
I'm set free from aging & death.

Nach mé atá saor! Saor go hiomlán!
saor ó thrí rud chama:
              tuairgnín is moirtéal
              is mo shean-chéile cam.
Bhaineas-sa na mianta óna bpréamh
mianta is cúis le teacht chun bheith,
saor atáim ón tseanaois is ón mbás
 

7 — Dhamma {v. 17} 

Wandering for alms —
weak, leaning on a staff,
with trembling limbs —
I fell down right there on the ground.
Seeing the drawbacks of the body,
my mind was then
                             set free.

Ar fán is ag lorg déirce –
lag, cromtha ar bhachall,
mé ar ballchrith –
nár thiteas ansin i mo phleist.
Nuair ba léir dom míbhuntáistí na colainne,
saoradh m’aigne
              fá dheoidh.

 

Vimala: The Former Courtesan 

translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu © 1998


Intoxicated with my complexion
figure, beauty, & fame;
haughty with youth,
          I despised other women.
Adorning this body
embellished to delude foolish men,
I stood at the door to the brothel:
          a hunter with snare laid out.
I showed off my ornaments,
and revealed many a private part.
I worked my manifold magic,
laughing out loud at the crowd.

Today, wrapped in a double cloak,
          my head shaven,
          having wandered for alms,
I sit at the foot of a tree
and attain the state of no-thought.
All ties — human & divine — have been cut.
Having cast off all effluents,
cooled am I,          unbound.

 

Iar-Bhean Luí

Ar meisce ag mo shnua,
ag mo chruth dea-chumtha, m’áilleacht is mo chlú,
mórtas na hóige orm,
       an ghráin agam ar mhná eile.
Mhaisíos an cholainn seo
chun cluain a chur ar amadáin,
Im’ sheasamh i ndoras na drúthlainne:
       Fiagaí is dol.
Léiríos m’ornáidí do chách,
mo sheoda agam á nochtadh.
D’imríos cleasa draíochta ar an domhan,
is mé ag gáire os ard faoin slua.

Inniu, tá clóca dúbailte umam,
       mo cheann bearrtha,
       déirc á lorg agam sna ceithre hairde,
suímse anois faoi chrann
gan smaointe í an staid seo.
Gearradh an uile cheangal – daonna is diaga araon.
Ní theagmhaíonn salachar ar bith liom,
táim úr,         gan chuing.
 

Belatthasisa (Thag 1.16)   {Thag 16}

Just as a fine thoroughbred steed,
with swishing tail & mane
runs with next-to-no effort,
so my days & nights
run with next-to-no effort
now that I've gained a happiness
             not of the flesh.

Faoi mar a rithfeadh each folaíochta
gan dua dá laghad
a ruball is a mhoing á luascadh,
is mar sin a ritheann gan dua
mo chuid laethanta is oícheanta
anois agus an ríméad sin orm
       nach den cholainn é.
 

 Cittaka (Thag 1.22)   {Thag 22}

           Peacocks,
crested, blue, with gorgeous necks,
          cry out
in the Karamvi woods,
thrilled by the cold wind.
They awaken the sleeper
          to meditate.

       Péacóga,
círíneach, gorm, lena bpíb gleoite,
       scairteann amach
sna coillte Karamvi:
is aoibhinn leo an ghaoth fhuar.
dúisíd an codlatán
       chun machnaimh.
 

Sumangala (Thag 1.43)   {Thag 43}


So freed! So freed!
So thoroughly freed am I
from three crooked things:
my sickles, my shovels, my plows.
Even if they were here,
             right here,
I'd be done with them,
             done.
Do jhana, Sumangala.
Do jhana, Sumangala.
Sumangala, stay heedful.

Nach saor atáim! Nach saor!
Saor go hiomlán atáim
ó na nithe cama sin:
an corrán, an tsluasaid, an céachta.
Fiú dá mbeidís anseo,
       díreach anseo,
bheinnse réidh leo,
       réidh.
Do jhana, Sumangala.
Do jhana, Sumangala.
Sumangala, bí aireach.
 

Vappa (Thag 1.61)   {Thag 61}


One who sees
          sees who sees,
          sees who doesn't.
One who doesn't see
             doesn't
          see who sees
          or who doesn't

An té a fheiceann
       feiceann sé cé a fheiceann
       feiceann cé nach bhfeiceann
An té nach bhfeiceann
       ní fheiceann
       an té a fheiceann
       nó nach bhfeiceann

                   

Makala

translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu © 2005


This swarthy woman*
           — crow-like, enormous —
breaking a thigh & then the other
          thigh,
breaking an arm & then the other
                 arm,
cracking open the head,
          like a pot of curds,
she sits with them heaped up beside her.

Whoever, unknowing,
makes acquisitions
           — the fool —
returns over & over
to suffering & stress.
So, discerning,
don't make acquisitions.
          May I never lie
          with my head cracked open
             again.

*[preparing a corpse for cremation]

An bhean chrón seo*
       í ar nós préacháin ollmhóir –
briseann ceathrú is ansin an ceann
                      eile,
géag á briseadh aici is ansin an ceann
                     eile,
an cloigeann á scoilteadh aici,
       mar a bheadh pota grutha ann,
suíonn sí agus iad ina gcarn taobh léi

An té, gan fhios dó féin,
a shantaíonn seilbh ar rud
-     an gamal –
tiocfaidh ar ais arís is arís eile
chuig fulaingt is strus.
Mar sin bí aireach
is ná santaigh seilbh ar aon ní.
       Ní mian liomsa luí ansin arís
       agus mo chloigeann
       pléasctha.


*[corp á ullmhú aici le haghaidh a chréamtha]

2019-08-08

Graifítí an Lae

Creidimse go diongbháilte go bhfuil daoine in ann cinneadh a ghlacadh ar bhonn áitiúil, ar bhonn chomhar na gcomharsan. Ainrialachas an bealach chun é sin a chur i gcrích.

scott crow


2019-08-07

Na Briogáidí Idirnáisiúnta

Nach eol duit cérbh iad?
Nár éist tú, a mhacaoimh an iontais,
Nár éist tú leis na “scéalta”?
Nó an é nár chuala tú
I dtaobh na “mionchathanna” . . .?
Níorbh aon mhionchathanna iad ach éachtaí!
Ó, cén t-eolas atá agatsa ar na hógánaigh úd
A thug aghaidh ar an Spáinn ar an 7ú Samhain?
Calma lúfar a bhíodar.
Tá an Spáinn i mbaol, caithfear í a tharrtháil!
D’imíodar faoi na bratacha seo againne
Is throideadar linn
Gualainn le gualainn
Mar rósanna i ngaotha an áir do thit
Ar ár ndomhan leonta
Ina síolta torthúla ar thalamh a treabhadh go dian.
Nuair a chuala tú:

Jaen, Andujar, Teruel is Belchite.
Guadalajara, Siguenza,
Maidrid, Universitaria,
Casa de Campo agus Brunete…
Nár bhraithis lasracha id’ chuisle?
Is ann a bhí acu an bua, nó is ann
A d’fhágadar i gcró-locháin chuilitheacha
Ar chlaiseanna na gcnoc
Agus ar mhánna sléibhe
Fuil is colainn
Thaelmann is Rakosi,
Lincoln, Garibaldi agus Andre Marty, is Nanetti,
Beimler, is Lukacz, is Togliatti,
Agus Gallo is Hans is Walter
Agus Longo, is Carlos, an Ceannasaí.

Cinnte tá a fhios agat cé hiad!
Nach minic a chanais a ngaisce,
Gan smaoineamh mórán ina thaobh,
An t-amhráinín a deir:
“…An Cúigiú, an Cúigiú, an Cúigiú
An Cúigiú Reisimint,
Faoin gCeannasaí Carlos, is na milicianos ann
Gan eagla!”

An dtuigeann tú anois é?
Is í do mháthair atá á rá leat.
Iad siúd is a thuilleadh nach iad
B’in iad na hIdirnáisiúnaigh.
“Níl síth i ndán dúinn agus a fhios againn
Go bhfuil saoránaigh á ndúnmharú.”
“Ár n-onóir í saoirse na Spáinne
Idirnáisiúnta atá ár gcroí.”


Flor Cernuda - (Transcreated in Irish by Gabriel Rosenstock)