2014-06-24

Ar an lá seo 23 Meitheamh

Ar an lá seo 23 Meitheamh, 1971, cailleadh Louis Lecoin.
“Que tenter pour que la paix coule de source sur notre terre desséchée par les guerres et les innombrables conneries de ses habitants? Tout! Pour la paix, c’est très simple: rendre les hommes pacifistes même malgré eux. Les empêcher d’entrer en guerre en supprimant auparavant leurs armées et leurs armements."

“Cad is ceart dúinn tabhairt faoi, chun go dtiocfadh an tsíocháin aníos is an domhan seo againne a uisciú, domhan atá seasc ag an gcogadh is ag síor-bhaois na ndaoine? Gach aon rud! Maidir le síocháin, tá sé an-simplí: síochánaithe a dhéanamh de dhaoine dá n-ainneoin féin. Gan ligean dóibh dul chun cogaidh trí airm agus armáil a chosc sa chéad áit.”