2014-06-15

préachán/ crow

Íomhá Ron Rosenstock
Mainistir Mhuraisce
glórach tráth le hurnaí –
guth préacháin
Murrisk Abbey
once loud with prayer –
the voice of a crow