2014-06-05

Song of Myself #32 -- Walt Whitman (SLIOCHT)

D’fhéadfainn casadh measaim is cónaí i measc na
n-ainmhithe, chomh séimh is atáid iontu féin.
Seasaim is breathnaím orthu ar feadh i bhfad.

Ní bhíd ag bárcadh allais ná ag gearán faoin staid ina bhfuilid,
Ní fhanann ina luí sa dorchadas gan suan is a bpeacaí acu á gcaoineadh.
Ní chuireann siad masmas orm is iad ag caint faoina ndualgas i leith an Chruthaitheora,
Níl neach díobh míshásta ná mire mhaoine ag cur as dóibh,
Ní fheacann siad glúin roimh a chéile ná roimh neach a mhair na mílte bliain ó shin,
Níl neach díobh measúil ná gruama ar chlár na cruinne.
 ~ Walt Whitman ~


I think I could turn and live with animals, they are so placid and
self-contain'd,
I stand and look at them long and long.

They do not sweat and whine about their condition,
They do not lie awake in the dark and weep for their sins,
They do not make me sick discussing their duty to God,
Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things,
Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago,
Not one is respectable or unhappy over the whole earth.
~ Walt Whitman ~