2014-09-17

Ar an lá seo 17 Meán Fómhair

Ar an lá seo 17 Meán Fómhair, 1935, rugadh Ken Kesey.
“Is dóigh linn go bhfuilimid san am atá i láthair ach níl. An t-am i láthair mar is eol dúinn é níl ann ach scannán den am atá thart.”

“Ní mhaireann aon ní.”


“Ar son na mistéire atáimse seachas an freagra léirmhínitheach… Ní freagra a bhíonn riamh san fhreagra. An rud atá spéisiúil dáiríre ná an mhistéir. Má lorgaíonn tú an mhistéir seachas an freagra beidh tú á lorg de shíor. Ní fhaca mise éinne riamh a tháinig ar an bhfreagra, ach ceapann siad gur tháinig. Mar sin stopann siad ag smaoineamh.”