2014-09-30

Ar an lá seo 30 Meán Fómhair

Ar an lá seo 30 Meán Fómhair, 1927, rugadh W. S. Merwin

Teanga

W. S. Merwin

Tá focail áirithe atá ar eolas anois againn nach n-úsáidfimid arís, agus ní dhéanfaimid dearmad go deo orthu. Tá gá againn leo. Ar nós chúl an phictiúir. Ar nós ár gcuid smúsaigh, agus an dath sna féithe againn. Ligimid do lóchrann an tsuain lonrú orthu, le deimhin a dhéanamh de, agus féach orthu is iad ar crith cheana is ag tnúth le lá na fianaise. Adhlacfar linn iad, is éireoidh leis an gcuid eile.

Language

W. S. Merwin,

Certain words now in our knowledge we will not use again, and we will never forget them. We need them. Like the back of the picture. Like our marrow, and the colour in our veins. We shine the lantern of our sleep on them, to make sure, and there they are, trembling already for the day of witness. They will be buried with us, and rise with the rest.